h

‘EXTRA GELD VOOR BESTRIJDING ARMOEDE ONDER KINDEREN’

19 januari 2017

‘EXTRA GELD VOOR BESTRIJDING ARMOEDE ONDER KINDEREN’

Foto: SP Hengelo

Vanaf 2017 gaat Hengelo jaarlijks ruim € 450.000 extra besteden om de armoede onder kinderen tot en met 18 jaar te bestrijden. SP-wethouder Mariska ten Heuw vertelt waarom.

Ten Heuw: ‘Als reactie op de bankencrisis is het kabinet gaan bezuinigen. Daardoor is de situatie voor veel arme gezinnen in Nederland enorm verslechterd. Ook in Hengelo zijn er bijna 2.000 kinderen die opgroeien in een gezin waar te weinig geld is voor gezonde voeding en kleding. En waar de contributie van een sportclub of de bijdrage voor allerlei activiteiten in de buurt of op school niet betaald kan worden.’

 

‘UITZICHT OP EEN BETER INKOMEN’

Volgens de SP-wethouder moet dat voorkomen worden: ‘Achterstanden die kinderen door armoede in hun jeugd oplopen, maken ze hun hele verdere leven niet meer goed. Daarom moeten we er alles aan doen om

armoede onder kinderen te bestrijden. Belangrijk daarbij is dat er in het gezin uitzicht komt op een beter inkomen.’

‘KEIHARD NODIG’

Ten Heuw vindt dat we wel reëel moeten zijn: ‘De gemeente kan alleen de scherpste randjes van het opgroeien in armoede verzachten. Gelukkig zijn we er mede dankzij de SP in Hengelo in geslaagd, ook in tijden van crisis, niet te bezuinigen op zaken als bijzondere bijstand of de ondersteuning van het jeugdsportfonds, de voedselbank en tegemoetkomingen voor schoolgeld. Dat kan ook echt niet, want mensen die van een laag inkomen moeten rondkomen hebben onze extra steun keihard nodig.’

‘FORS VERHOGEN VAN HET MINIMUMLOON’

Mensen werken vaak keihard maar zien dat niet altijd terug in een hoger loon, terwijl vaste lasten als de huur en de zorgverzekering wel ieder jaar fors hoger worden. Dit heeft tot gevolg dat van het inkomen er steeds minder is voor andere uitgaven. Ten Heuw: ‘Daarom ben ik het zeer eens met onze volle inzet bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart voor het fors verhogen van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen. Dat kunnen we immers alleen landelijk regelen. Dat kan dus met een grote SP, ook in den Haag!’

DENK MEE

Eind maart 2017 wordt door de gemeenteraad beslist hoe we in Hengelo het extra geld gaan verdelen. Daarvoor is de inbreng van iedereen met ideeën over hoe het geld het beste besteed kan worden zeer welkom. Op e-mailadres hengelo@sp.nl kan iedereen zijn ideeën inbrengen.

U bent hier