h

SP WIL KLEINERE WONINGEN BOUWEN, BEHOUDEN EN BETAALBAAR HOUDEN.

20 november 2016

SP WIL KLEINERE WONINGEN BOUWEN, BEHOUDEN EN BETAALBAAR HOUDEN.

Foto: SP Hengelo

De SP fractie komt met een voorstel dat de na-oorlogse kleine huisjes, zoals de ‘kabouterwoningen’ in de Bloemenbuurt en de witte huisjes in Veldwijk en de Nijverheid moet behouden als zeer gewilde en betaalbare woningen. Daarnaast wil de fractie dat de gemeente en Welbions op korte termijn 10 – 20 zogenaamde betaalbare nieuwe huurwoningen gaan bouwen, zogenaamde ‘tiny houses’   voor één of twee persoons huishoudens.

Dit is één van de voorstellen die de SP zal inbrengen bij de discussie over de vast te stellen woonvisie in de gemeenteraad deze week. De partij strijdt al jaren voor het behoud van voldoende betaalbare woningen in Hengelo.

SP woordvoerder Vincent Mulder: “Onze strijd tegen de massieve sloop van de afgelopen jaren heeft nu eindelijk tot gevolg dat er weer gebouwd kan gaan worden. Het behoud van de kabouterwoningen markeert de omslag. Immers al dertig jaar is er sprake van sloop van deze meest betaalbare woningen, die bovendien in prachtige groene buurten staan. Die gewilde huisjes passen perfect in de nieuw aandacht voor bouw van kleinere en betaalbare huurwoningen. Daar willen we er in Hengelo ook nieuwe van hebben.”

Ook wil de SP dat er nog vóór de zomer van 2017 een onderzoek komt naar de behoefte van de huidige huurders en de 14.000 woningzoekenden die staan ingeschreven in de gemeente. Op basis daarvan kunnen prestatieafspraken worden bijgesteld, waarbij voor de SP de aandacht met name zal liggen op de huishoudens met de laagste inkomens. Dat onderzoek zal elke twee jaar worden herhaald.

Mulder:  “Voor mensen voor wie de hoge huur als een molensteen om de nek hangt, moeten nu eindelijk eens voldoende woningen beschikbaar voor komen. We zijn blij dat er nu raadsbrede steun lijkt voor onze voorstellen en dat zowel Welbions, de gemeente en Ookbions daardoor nu samen op moeten trekken.”

De SP zal haar voorstellen in minstens drie moties inbrengen  bij de raadsvergadering van dinsdag 22 november.

U bent hier