h

Wild-west-democratie in Hengelo; kleine ondernemers de dupe

20 november 2015

Wild-west-democratie in Hengelo; kleine ondernemers de dupe

Afgelopen woensdagavond heeft een minieme raadsmeerderheid (19-18) toch besloten om volgend jaar een winkeltijdenverordening in stemming te brengen die regelt dat winkels op elke zondag van het jaar open mogen. Een besluit dat het pas in derde instantie haalde, nadat afgelopen juni een meerderheid juist voor een regulering tot 20 koopzondagen per jaar stemde. Overigens werd een motie die opriep tot volledige zondagsopenstelling weggestemd, waarna een licht aangepaste motie het dus wel haalde. SP-raadslid Hugo Koetsveld heeft geen goed woord over voor deze gang van zaken: “Dit is wild-west-democratie; alle zorgvuldigheid rondom het besluit van juni is overboord gekieperd. Een Hengelose gemeenteraad onwaardig.”

Volgens Koetsveld hebben Pro Hengelo, VVD, D66, BurgerBelangen, Lijst Horsthuis en Leo Janssen hun oren laten hangen naar de lobby van de grote supermarkten:

“Kleine ondernemers zien zich na een paar maanden alweer geconfronteerd met een totaal ander besluit van de gemeenteraad, wat voor hen leidt tot opnieuw grote onzekerheid. Deze partijen walsen door hun powerplay over het belang van kleine ondernemers heen”, aldus Koetsveld.

Afgelopen juni werd door de gemeenteraad besloten om juist de regulering tot 20 koopzondagen per jaar te behouden. Hier ging een uitgebreid inspraakproces aan vooraf, waarbij honderden reacties kwamen van zowel consumenten als ondernemers. De inspraak liet een verdeeld beeld zien, waarbij een meerderheid van de consumenten aangaf volledige vrijstelling te willen, maar ondernemers juist in meerderheid voor een beperkte zondagsopenstelling (20 koopzondagen) waren. Voor de Hengelose SP-fractie was het geringe draagvlak onder ondernemers de belangrijkste reden om tegen volledige openstelling te stemmen.

Koetsveld: “Veel kleine zelfstandigen moeten kiezen tussen omzetverlies of het inleveren van een vrije dag, dat wil ik geen vrije keus noemen.”  

De SP is zeker niet doof voor de belangen van een meerderheid van consumenten die aangeeft alle zondagen te willen kunnen winkelen. Ze waarschuwt echter voor het feit dat alle zondagen open in veel steden ook een verdunning van het bezoek aan de winkelcentra laat zien. Supermarkten zo laat het in veel plaatsen zien varen er soms redelijk wel bij, maar vermeende ‘gezellige zondagdrukte’ in de binnensteden laat vaak te wensen over.

Koetsveld: “Met één koopzondag per maand kun je dan zorgen voor meer activiteit en reuring”.

De SP wees woensdag ook op de onzorgvuldigheid van het proces.

Koetsveld: “Het besluit in juni is gevallen na uitgebreid onderzoek en een goede inspraakprocedure. Zonder dat zich tussen juni en afgelopen woensdagavond nieuwe feiten of veranderingen van draagvlak hebben voorgedaan, wordt toch het besluit totaal omgegooid. De gemeenteraad had veel zorgvuldiger te werk moeten gaan en had de democratische uitkomst van juni moeten respecteren.”

Volgend jaar kunnen ondernemers en consumenten opnieuw hun mening laten horen op de nieuwe verordening. Voor veel ondernemers betekent dit dus weer een periode van onzekerheid. Bij de beoordeling van de nieuwe verordening zal de SP vooral kijken naar het draagvlak onder de kleine ondernemers. Daarnaast wil de partij het democratisch proces zuiver houden en zich er sterk voor maken dat besluiten in het vervolg niet elke paar maanden gewijzigd gaan worden. Niemand is gebaat bij regelmatig terugkerende onzekerheid.

U bent hier