h

ONLINE PETITIE TEGEN GIFOPSLAG ZOUTCAVERNES

13 november 2015

ONLINE PETITIE TEGEN GIFOPSLAG ZOUTCAVERNES

Foto: SP Hengelo

De SP, de Partij voor de Dieren, GroenLinks en een aantal bezorgde omwonenden hebben een online petitie opgezet tegen de gifopslag in lege zoutcavernes onder Hengelo en Enschede. Op www.geenafvalintwentsebodem.nl kan bezwaar worden gemaakt tegen het plan van AkzoNobel om lege zoutholtes op te vullen met giftig vliegas, een restproduct van afvalverbranding bij onder andere afvalbedrijf Twence.

Door de zoutwinning, die al bijna een eeuw gaande is in de Twentse bodem, zijn lege zoutholtes ontstaan. De angst bestaat dat dit in de toekomst kan leiden tot bodemverzakkingen of zelfs sinkholes. Om dit te voorkomen zou AkzoNobel kostbare maatregelen moeten nemen. Het bedrijf is echter de samenwerking aangegaan met afvalverwerkingsbedrijf Twence, dat in het opvullen van zoutholtes een nuttige toepassing van vliegas ziet. Een win-win situatie dus, voor zowel AkzoNobel als Twence.

Deze oplossing is echter tegen het zere been van de SP, de PvdD en GL. Zij stellen dat de keuze voor deze oplossing vooral op economische gronden is gebaseerd, en dat het vullen van zoutcavernes met giftig vliegas kan leiden tot grote risico`s voor milieu en volksgezondheid op lange termijn. "Vliegas bevat onder meer zware metalen en kankerverwekkende dioxines. Stoffen waarvan je niet wil dat deze in ons milieu terechtkomen. Het vullen van zoutcavernes met vliegas is een onomkeerbaar proces. De giftige stoffen worden voor de eeuwigheid in onze ondergrond opgeslagen en als er iets mis gaat kunnen we de cavernes niet weer leegpompen. We roepen Akzo dan ook op zijn verantwoordelijkheid te nemen en de zoutholtes op een duurzame en milieuvriendelijke wijze te stabiliseren."

Alternatieve oplossingen zijn bijvoorbeeld het vullen van de zoutcavernes met alleen natuurlijke, bodem-eigen materialen of het aan de natuur teruggeven van gebieden boven instabiele zoutholtes.

De actiegroep `Geen afval in Twentse bodem` heeft ook een facebookpagina: www.facebook.com/geenafvalintwentsebodem/

U bent hier