h

SP wil helderheid van Welbions

22 januari 2015

SP wil helderheid van Welbions

Foto: SP Hengelo

De Hengelose SP fractie wil tijdens een raadsbezoek deze week aan de Hengelose woningcorporatie Welbions een paar urgente problemen onder de aandacht brengen.

Op de eerste plaats is er de kwestie van de verwarmingskosten voor huurders met blokverwarming. De kwestie is onlangs door een brief aan de fracties van de heer Ben Geelen aan de orde gesteld en maakt melding van onopgehelderde stookkosten en kapotte apparatuur waardoor vele huurders jarenlang onterecht te hoge rekeningen zouden hebben gekregen. Deze langslepende kwestie, in het verleden voor de Hengelose Es ook door de SP aan de orde gesteld, heeft tot op heden veel onrust veroorzaakt en is ondanks recente stappen van Welbions nog verre van voldoende opgehelderd. De SP wil van Welbions weten wat de corporatie doet om volledige openheid en opheldering te verschaffen in de afwikkeling hiervan voor alle huurders.

Ten tweede is er de kwestie van de huurverhoging. Inmiddels heeft volgens de koepelorganisatie Aedes meer dan een derde van de corporaties in Nederland al besloten om de  huurverhogingen voor hun huurders dit jaar niet door te voeren. Gezien de vele meldingen van ook huurders in Hengelo, dat hun het water aan de lippen staat en de toename van huurbetalingsachterstanden verzoekt de SP de corporatie in Hengelo zich hierbij aan te sluiten. Eenzelfde oproep doet ze aan de huurdersorganisatie Ookbions die momenteel met Welbions hierover onderhandelt.

Foto: SP Hengelo

Het raadsbezoek aan de corporatie was een half jaar geleden reeds gepland en wordt eens per jaar gehouden ter informatie van de raadsleden over het huurbeleid in Hengelo.

U bent hier