h

Grote actiebereidheid op Nieuwjaarsbijeenkomst SP Hengelo

21 januari 2015

Grote actiebereidheid op Nieuwjaarsbijeenkomst SP Hengelo

Foto: SP Hengelo

In een volle cafézaal van het popcentrum Metropool gonsde het van de bereidheid om in het komende jaar de bakens flink te verzetten.  En dan met name tegen de Haagse maatregelen en het Haagse beleid waar het gaat om de bezuinigingen. Hoofdgast Remi Poppe ging vooral in op de steeds nijpender wordende situatie voor huurders. De activist en het oud Kamerlid ging vooral in op het belang van het organiseren van huurders in verzet tegen nieuwe huurverhogingen. Die moeten we vooral niet pikken, aldus Poppe, want hiermee gebruikt de regering de corporaties om de schulden van de crisis in de schoenen van de huurders te schuiven.

Foto: SP Hengelo

Het werd een avond vol met gasten van binnen en buiten Hengelo.

Foto: SP Hengelo

En er was  muziek van de zojuist genomineerde Hengelose band the Coffeecats voor de finale van de Discoverbands-competitie.

Foto: SP Hengelo

Floor van Grouw, SP fractievoorzitter trapte de avond af. Hem werd gevraagd naar de reden van het succes van de groei van de SP afdeling. Vorig jaar haalde de partij een eclatante overwinning met maar liefst drie zetels winst en is nu met zeven zetels de grootste partij in de coalitie. Dat dit een prestatie is onder de zware druk van bezuinigingen en gewaardeerd wordt door de Hengeloers mag mooi zijn, maar voor het komende jaar kon van Grouw helaas geen einde aan de bezuinigingen melden. De bezuinigingsdrift van dit kabinet betekent zeker voor de komende jaren zwaar weer en hele lastige keuzes.

Foto: SP Hengelo

Een dankwoord was er voor Jan Balvers die sinds 2002 webmaster van deze website en inmiddels duizenden artikels en foto’s plaatste op deze veel bezochte afdelingssite. Hij geeft het stokje nu over aan iemand anders die daartoe bereid is gevonden.

Foto: SP Hengelo

De eerste stadsdichter van Hengelo Fred van de Ven bracht een prachtig gedicht naar voren over de verdeling van de welvaart in de wereld:

ER IS GENOEG VOOR IEDEREEN.

ER IS GENOEG VOOR IEDEREEEN…

maar het is niet eerlijk verdeeld

ER IS GENOEG VOOR…

te zeggen om ons belastingstelsel te veranderen

ER IS GENOEG…

toegezien hoe de inkomenskloof groeide

ER IS…

toenemende armoede bij velen en toenemende rijkdom bij enkelen

ER…

dient een eind te komen aan de tweedeling in onze samenleving

NU!

Dit gedicht sluit prachtig aan op de campagne die de SP gestart is onder hetzelfde motto: Er is genoeg voor iedereen.

Foto: SP Hengelo

Aan het eind van de avond kon William van den Heuvel als nieuwe lijsttrekker voor de SP in Overijssel de campagne voor de statenverkiezingen van 18 maart aftrappen. Hij gaf verschillende belangrijke zaken aan waar het gaat om provinciaal beleid waar we in Twente stelling in nemen: Geen geld naar nieuwe bedrijfsontwikkeling op het luchthaventerrein van Enschede, geen afval of olie in de Twentse zoutholtes, Niet meer goederenvervoer per trein dwars door de steden en betere openbaar vervoersvoorzieningen in heel de provincie.

De ruim honderd belangstellenden waren na afloop vol enthousiasme om met deze inzet alvast de bakens te verzetten op 18 maart, want bovenal zijn die verkiezingen een signaal aan het huidige kabinet. De SP gaat de campagne daarom ook in onder het motto: REKEN AF!

U bent hier