h

SP bij begrotingsbespreking Hengelo: ‘Tweederde van het geld zit in sociale programma’s’

7 november 2014

SP bij begrotingsbespreking Hengelo: ‘Tweederde van het geld zit in sociale programma’s’

Met overgrote meerderheid van stemmen is de gemeentebegroting 2015, de eerste van SP wethouder financiën Mariska ten Heuw, door de gemeenteraad aangenomen.  Met slechts een kleine handvol wijzigingen werden kleine aanpassingen gemaakt door een raad die ongekend eensgezind was in de lof voor het feit dat er in deze zware tijden zelfs weer een klein overschot op de begroting is.

Op de VVD na, die een verslechtering van het sociale beleid voorstaat, waren de fracties vol lof over het op peil houden van het armoedebeleid en de voorzieningen voor de mensen met de lagere inkomens.  SP fractievoorzitter Floor van Grouw: “in verhouding loopt het percentage van de begroting dat aan sociale doelen wordt besteed verder op. Van onze begroting van ruim 270 miljoen gaat 2 derde in de sociale programma’s zitten”.

Maar dat het streven om Hengelo sociaal te houden wordt gedwarsboomd door Haagse bezuinigingen is zo langzamerhand elk jaar opnieuw een dramatisch gegeven.

Van Grouw begon dan ook zijn betoog met de groeiende kloof tussen arm en rijk in de samenleving, ook de Hengelose: “ Er is in de Nederlandse maatschappij veel scheef gegroeid en mijn stad lijkt mee te doen. Begrijp me goed, ik gun elke potentiële huizenkoper een goede woning voor weinig geld, maar ik vind het onverteerbaar dat mensen met minder inkomen voor vergelijkbaar woongenot steeds meer moeten betalen omdat ze een huis huren.”

Wat de SP betreft moeten er in de komende tijd nog veel lastige keuzes gemaakt worden. In de jaren na 2015 moeten er opnieuw miljoenen bezuinigd worden door het bezuinigingsbeleid van dit Kabinet. Dat zal een wissel gaan trekken op belangrijke voorzieningen en taken die de gemeente als haar verantwoordelijkheid ziet. De discussie daarover zal ook de SP niet uit de weg gaan, maar dat dat een lastige discussie wordt staat buiten kijf.  “De SP zal blijven kiezen voor mensen en minder voor stenen en accomodaties, ” aldus van Grouw in zijn bijdrage aan het begrotingsdebat.

U bent hier