h

SP wil geen opvulling zoutholtes met milieurisico onder Twekkelo

23 december 2011

SP wil geen opvulling zoutholtes met milieurisico onder Twekkelo

De SP fractie heeft er bij het gemeentebestuur van Hengelo op aangedrongen om zo snel mogelijk op de hoogte te worden gesteld van wat de precieze plannen zijn bij het opvullen van zoutholtes onder de Twentse bodem. In een eerste reactie gaf het Hengelose college van B en W aan eveneens overvallen te zijn door een krantenbericht over een geplande proef, waarbij verbrandingsafval van Twence in samenwerking met Akzo als vulling in zoutholtes zou gaan dienen.

Twekkelo

De SP stelde aan de orde dat allereerst de noodzaak voor het vullen van die holtes maar eens moet worden aangetoond. Bij een aantal van deze zogenaamde zoutcavernes zou een risico van instorting op die manier kunnen worden voorkomen. De SP wil eerst weten of dat een reƫel risico is voor mens en gebouwen.
SP raadslid Vincent Mulder vind dat het risico van milieuonvriendelijk afval in de bodem misschien wel groter is voor Twekkelo dan het risico van bodemdaling op bepaalde plekken groen in dat prachtige groene gebied.
Mulder: "het lijkt erop dat men op deze manier makkelijk van het afval af wil komen, met als zogenaamde reden om instorting te voorkomen. Daar gaan wij niet mee akkoord. Elke bedreiging van opslag van troep in de bodem is wat ons betreft onbespreekbaar."
Ook heeft de SP het college gevraagd wat de stand van zaken is met het plan om de Enschedese zoutholtes bij industrieterrein Marssteden te gebruiken voor olieopslag.
Mulder: "Wij weten dat de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN) grote bezwaren heeft tegen dergelijke olieopslag in de bodem. Wij horen dan ook graag van de gemeentebesturen wat zij denken te kunnen ondernemen tegen deze bedreigingen van het milieu."

U bent hier