h

In 2012 meer afval scheiden, maar niet dumpen

27 december 2011

In 2012 meer afval scheiden, maar niet dumpen

Het komend jaar zal het beter scheiden van afval in Hengelo worden beloond. Wie glas, oud papier, oude apparaten, chemisch afval, plastic en oud ijzer scheidt kan dat kosteloos wegbrengen, of in geval van plastic tweewekelijks gratis laten ophalen. Wie dat consequent doet zal merken dat er nog maar weinig overblijft voor in de grijze container. Voor veel huishoudens betekent dat minder vaak de otto aanbieden voor de vuilnisophaal. En daarmee kan bespaard worden.

Met de invoering van dit nieuwe inzameling- en tariefsysteem voor huisvuil is er echter ook de vrees dat er meer afval gedumpt zal worden. Dat wil
zeggen illegaal door mensen ergens wordt neergezet. De gemeenteraad heeft daarom ook besloten dat er meer menskracht zal worden
ingezet om te zorgen dat dergelijke afvaldump bestreden zal worden door hier beter op te gaan controleren.
Om te zien wat er concreet tegen dit afval dumpen gedaan kan worden heeft SP raadslid Vincent Mulder een paar maanden geleden op zijn verzoek een dagje meegelopen met Michiel Mooijman, een zogenaamde 'handhaver openbare ruimte'.

Mooijman is een van de twee extra krachten die de gemeente heeft aangesteld om paal en perk te stellen aan de afvaldump en om op meldingen van afvaldump te reageren, en waar mogelijk dader te bekeuren.

Het werd een interessante dag die rond half acht begon met eerst een ronde langs zogenaamde 'hot spots' plekken die bekend staan als dumpplaatsen van afval. Zijn taak is het opsporen van daders en deze aan te spreken op hun gedrag en daarbij ook te bekeuren.

Tijdens deze rondes wordt veel met buurtbewoners gesproken en bekend gemaakt dat daders beboet zullen worden. Ook dit maakt de buurt alert, zodat de gemeente er niet alleen voor staat. Met deze werkwijze worden dergelijke dumpplaatsen binnen enkele weken 'schone' plekken.

Rond 9 uur in de ochtend zijn ook de ploegen van de SWB langs geweest om de dumpplaatsen schoon te maken. Daarna is het tijd voor Mooijman om zijn lijst met meldingen langs te lopen, en de melders van reactie te voorzien.
In een geval betreft het een buurtbewoner die zich beklaagd over het dumpen van veel brood, fruit en ander afval langs de beek.
Mogelijk goed bedoelende bewoners willen blijkbaar de eendjes overdadig voeren. Maar de melder meldde terecht dat op deze manier vooral ook ratten en ander ongedierte gevoerd wordt.

Mooijman gaat er op af en spreekt eerst de melder, en gaat dan bij de 'dierenvriend' langs. Hij kan gelukkig snel duidelijk maken dat dit niet de
manier van eendjes voeren is waar de buurt blij mee is. Deze plek blijft de komende dagen een plek die hij op zijn route mee neemt om te zien of het gedrag verandert. De melder is blij en voelt zich gesterkt in het feit dat ook de gemeente dit ongewenst vindt. Samen kunnen ze de buurt schoner maken. Een schone stad maken we samen. Een goed gezond en schoon 2012 gewenst.

Melden van afvaldump
Afvalinzameling Hengelo voortaan gerichter

U bent hier