h

Ook elders in Hengelose Es vochtoverlast in woningen.

4 april 2011

Ook elders in Hengelose Es vochtoverlast in woningen.

De SP heeft in een buurtonderzoek geconstateerd dat er in de kruipruimten van sommige huurwoningen aan de Carel van Manderstraat en de Jeroen Boschstraat water staat. Aanleiding van het onderzoek vormde een klacht van een bewoner over een laag water tot 10 cm onder de vloer. De bewoner had last van kromtrekkend laminaat en gezondheidsklachten. De SP heeft daarop bij bewoners van alle woningen aan de Carel van Manderstraat en de Jeroen Boschstraat de kruipruimten geïnspecteerd.

Op eerdere bijeenkomsten over vochtproblematiek in de Hengelose Es was door de heer Pinkhaar, directeur van verhuurder Welbions, uitdrukkelijk aangegeven dat water- en vochtoverlast in deze straten niet voor zou komen. De uitkomsten van het verkennend onderzoek van de SP geven echter een ander beeld. Hoewel in beide straten een flink deel van de woningen inderdaad “droog staat”, is de situatie in het zuid westelijke deel anders. In ongeveer 10 woningen staat - naar zeggen - met name in de wintermaanden matig tot heel veel water in de kruipruimte, terwijl nog eens tien woningen in die periode last hebben van overmatig vocht, muffe geur in de woning en extra huisdieren (naaktslakken).

De SP Hengelo heeft na overleg met de bewoners Welbions per brief van het onderzoek en de geconstateerde problemen op hoogte gesteld. Zij verzoekt de corporatie in dit schrijven de betroffen bewoners op korte termijn een plan voor te leggen, hoe zij deze overlast voor het nieuwe winterseizoen gaat oplossen en eventueel ontstane schade denkt te vergoeden. Vorig jaar heeft Welbions zelf de conclusie getrokken om vanwege vochtoverlast is 243 andere soortgelijke woningen in het noordwestelijk deel van de wijk deze woningen te willen slopen. Inmiddels zijn de plannen daartoe gevorderd.

Op onderstaand kaartje is met een cirkel ruwweg de zone van vochtoverlast aangegeven, het betreft de straten Carel van Manderstraat en de Jeroen Bosch straat:

gebied met vochtoverlast

U bent hier