h

SP: Noodzaak bezuinigingen ook in Hengelo opgelegd door rechts Kabinet

25 maart 2011

SP: Noodzaak bezuinigingen ook in Hengelo opgelegd door rechts Kabinet

De Gemeenteraad van Hengelo heeft deze week moeten aangeven op welke zaken er wel of niet bezuinigd zal mogen worden. Ambtenaren kregen de opdracht van de raad om op een 50 tal onderwerpen te gaan zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden. Volgens de krant de Tubantia vallen de voorstellen voorlopig nog wel mee. Maar wat de SP betreft wordt er in den Haag zo snel mogelijk uit een ander vaatje dan bezuinigen getapt.

Fractievoorzitter Floor van Grouw gaf in kort bestek nog even aan waar die dwang tot bezuinigen ook al weer vandaan komt.
Van Grouw: "Laat ik beginnen met het benoemen van de oorzaak van alle ellende. De aanleiding dat we het hier nu al maanden hebben over bezuinigingen ligt in het doorgeslagen neo-liberale denken dat in beleid is omgezet, zodat banken in crisis raakten en beleggers de producten waarin ze belegden niet meer vertrouwden. De crisis is veroorzaakt door een overheid die toestond dat bankiers elkaar bonussen toebedeelden, beleggingsfondsen en banken op slappe grond uitgebouwd werden.

Mariska ten Heuw en Floor van Grouw

Maar kijk nu hoe cynisch: De bonussen bij de bankiers lijken al weer in volle omvang terug. en het Centraal Planbureau berekende zeer recent dat het Nederlandse begrotingstekort volgend jaar alweer ruim beneden de 3 procent (2,2%) zal zijn gedaald. Toch gaat dit rechtse kabinet van CDA, VVD en PVV gewoon door met snoeiharde bezuinigingen, die slechts tot doel hebben de sociale sector uit de samenleving kapot te bezuinigen. Dat dit niet nodig is beschrijft Marcel van Dam vandaag nog eens in zijn column in de Volkskrant.

Het brengt ons echter, met andere gemeenten tot onvoorstelbaar geachte bezuinigingsplannen. Ik roep dit college dan ook op om in de VNG een oproep te doen aan gemeenten hun krachten te bundelen en in protest op te trekken naar den Haag waar Verhagen Wilders en Rutte doen waar rechts de vingers bij wenst af te likken.

De SP wil waar dan ook sociaal beleid in stand houden. En daar valt cultuur, onderwijs, zorg eveneens onder. Ook wij zien ons gedwongen onder het Haagse juk keuzes te maken voor Hengelo. Dit doen wij onder zwaar protest. Laat dat duidelijk zijn voor eenieder."

Vervolgens gaf ook de SP aan waar er eventueel minder uitgegeven zal moeten worden. Maar wat in ieder geval voorop staat bij de SP is dat het sociale beleid overeind blijft en er niet getornd wordt aan de uitkeringen voor de mensen met de minste kansen en mogelijkheden.

U bent hier