h

Skatepark in centrum Hengelo verlevendiging van de stad

25 maart 2011

Skatepark in centrum Hengelo verlevendiging van de stad

De Skatewerkgroep Hengelo heeft op een openbare SP bijeenkomst in januari haar plannen en ideeën voor een skatepark gepresenteerd en toegelicht. Hengelo heeft een lange traditie van skateplekken in Hengelo. Op zeven plaatsen in de stad zijn er ooit kleine of zeer kleine plekken geweest om te skaten.

Helaas is er nu nog maar een plek over sinds de skateplek op de Weusthag met bruut geweld door de gemeente werd verwijderd. Sinds die tijd heeft de skatewerkgroep zich beijverd om met de gemeente een plan te maken, dat dit keer niet op een achterafplek, maar een aantrekkelijke plek voor jong en oud in het centrum van de stad. Op een presentatie twee jaar geleden lieten gemeenteraadsleden en ambtenaren zich overtuigen van de positieve uitstraling en de mogelijkheden die een skatepark aan de stad zou kunnen bieden.

Rob Voss op de skatebaan

Het nieuwe collegebestuur van de stad heeft een jaar geleden een skatepark in het centrum van de stad tot inzet gemaakt. Als voordelen kunnen worden genoemd de verlevendiging van de stad, een centrale plek waar jongeren op een positieve en actieve manier deel uitmaken van het stadsleven. Maar zeer zeker belangrijk is dat het voor veel jongeren een mogelijkheid zal biedentot een sociale sportactiviteit.

Een centrale plek is noodzakelijk omdat op achterafplekken het skaten de naam krijgt van een hangjongerenactiviteit, terwijl het skaten juist een sport is met sportieve hoogstandjes en kunststukjes.

De Hengelose Skatewerkgroep gaat voor een in het groen ingebedde baan die kunstzinnig is ingepast. Ze willen geen rechttoe-rechtaan-baan, maar een plek waar het ook voor anderen goed toeven is in een groene oogstrelende omgeving.

Binnenkort zal er gesproken worden over een locatie voor het zogenaamde 'skateplaza'. Op een mogelijke locatie, de Bataafse Kamp, zijn er al bewoners in touw gekomen om aan te geven dat wat hen betreft overlast niet gewenst is. Aan de plannenmakers de taak om aan te geven welke overlast er zou kunnen ontstaan en hoe die in te dammen.

De presentatie van de werkgroep

U bent hier