h

Gratis met de bus voor 65 Plus gaat door!

31 december 2009

Gratis met de bus voor 65 Plus gaat door!

De SP wordt momenteel veel gebeld door mensen die menen dat het gratis busvervoer voor 65-plussers in Hengelo zou stoppen. Dit is echter geenszins het geval!

Actie gratis met de bus voor 65+

Deze verwarring is ontstaan doordat de Regio Twente besloten heeft om per 1 januari het gratis busvervoer voor Regiotaxipashouders te stoppen. Voor mensen met een functiebeperking was het de afgelopen twee jaar daarmee wel mogelijk om gratis met de bus te reizen.

Uit voorlopige resultaten van onderzoek onder Hengelose ouderen blijkt dat het aantal mensen dat gebruik maakt van de bus is gestegen van minder dan de helft tot tweederde van hen sinds de invoering van gratis busvervoer sinds 1 oktober 2008. Ook geeft tweederde van de ouderen aan vaker met de bus te reizen. Dit bevestigd eerdere indicaties dat het Hengelose busvervoer sinds de invoering veel meer oudere passagiers telt.

De SP is van mening dat het experiment nu reeds succesvol kan worden genoemd en zeker een vaste basis moet vormen voor het beter gebruik van het openbaar vervoer in de regio. De SP heeft voorstellen gedaan om het uit te breiden naar andere gemeenten in de regio. Bovendien wil de partij dat de leeftijdsgroep voor de gratis bus moet worden verruimd naar 55 plussers. Dit levert de samenleving veel sociaal profijt op, aldus de SP fractie.

U bent hier