h

SP wil Buitenconciërges op Scholeneiland terug

10 november 2006

SP wil Buitenconciërges op Scholeneiland terug

In vragen aan het college wil de SP van de wethouder van onderwijs weten of de gemeente van plan is het toezicht rondom de middelbare scholen door 2 zogenaamde buitenconciërges weer te herstellen.

Floor van GrouwHet gaat met name om de schoolterreinen en het parkachtige gebied rondom de Grundel, OSG Bataafse Kamp en OSG Montessori en de Edith Stein. Aan het begin van dit schooljaar bleek dat het toezicht sterk verminderd is, doordat het aantal concierges in zogenaamde gesubsidieerde banen zijn verdwenen. De gemeente bleek toen niet bereid deze door rijkssubsidie wegbezuinigde banen te behouden.

De SP wil van de wethouder onderwijs weten of er alsnog de bereidheid is om het toezicht te herstellen, door met de scholen te zorgen dat er meer conciërgetoezicht komt. Opvallend is dat ook de regiopolitie zich sterk maakt voor meer buitentoezicht.

SP raadslid Floor van Grouw: “De SP heeft zich al eerder sterk gemaakt voor het behoud van zogenaamde conciërge ID banen. Daar ging het om het versterken van het toezicht op basisscholen. Dat heeft toen uiteindelijk geleid tot minder bezuinigingen, en behoud van meer conciërges, als waar de gemeente eerst toe bereid bleek.
In en rond een concentratie van scholen met veel leerlingen van 12 tot 18 jaar met een ruim binnengebied is goed toezicht nog nadrukkelijker dan bij basisscholen een voorwaarde voor preventie en veiligheid. Je kunt met wat meer menskracht een plezierig klimaat behouden en bent er voortijdig bij als er wat loos dreigt te gaan. “

De SP wil dat de wethouder hierover zo snel mogelijk afspraken met de scholen maakt en tot een oplossing komt.

U bent hier