h

Michel van Hulten op SP avond Gratis Openbaar Vervoer

3 november 2006

Michel van Hulten op SP avond Gratis Openbaar Vervoer

Op donderdag 9 november organiseert de SP een informatie- en discussieavond over het terrein winnende idee van gratis openbaar vervoer. Daartoe heeft ze als gastspreker uitgenodigd Michel van Hulten die op dit moment een kruistocht door het land voert voor dit door hem verder uitgewerkte idee. Van Hulten was staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het kabinet Den Uyl en reisde naar België Ierland en Engeland waar hij constateerde dat gratis openbaar vervoer tot opmerkelijke sociale verbeteringen leidt.

Van Hulten stelt als onderbouwing voor het gratis maken van het openbaar vervoer dat de helft van de bevolking leidt aan ‘vervoersarmoede’. Eén kwart van de huishoudens heeft geen auto, een tweed kwart heeft een auto die door de week met de kostwinner mee is. Door de vergrijzing wordt de armoedegroep bovendien steeds groter. Deze mensen moeten lopen, fietsen en met het openbaar vervoer dat steeds duurder wordt en niettemin steeds verder wordt uitgekleed: onrendabele lijnen verdwijnen, de afstand tussen haltes wordt groter en het aantal keren dat de bus of trein langskomt minder.
manifestatie Grijs op reis

Verder zal Vincent Mulder, SP raadslid in Hengelo een kort overzicht geven van de opmerkelijke resultaten van een recente enquête onder Hengelose ouderen. Daaruit blijkt dat tweederde van de ouderen gebruik wil maken van openbaar busvervoer als dit gratis wordt. Nu maakt slechts een derde van de ouderen er gebruik van. Onlangs heeft de SP duizenden handtekeningen verzameld in de actie Grijs op Reis, het landelijk pleidooi van het SP Ouderenplatform voor gratis openbaar vervoer voor ouderen.

De avond is vrij toegankelijk voor iedereen en wordt gehouden in het Historisch Museum Oald Hengel, Beekstraat 51 in Hengelo en begint om 19.30 uur.
De zaal is open om 19.00 uur.

De website van Van Hulten
Het enqueterapport Gratis met de bus voor 65 Plus

U bent hier