h

Niet klunen maar fietsen

29 oktober 2006

Niet klunen maar fietsen

De wat oudere Bornenaar zal zich de tijd nog kunnen heugen dat er vele wegen naar Hengelo leidden. Die tijd is niet meer.

De Bornsestraat is een weg vol hindernissen geworden, voor het woon-werk-school-verkeer zijn er minder en vooral langere routes beschikbaar dan voorheen. Niet alleen de A1/A35 maar ook de aanleg van Westermaat en de obstakels die daarmee geschapen werden maakte dat de Bornenaar met minder plezier zijn of haar fiets pakt om de korte afstand naar Hengelo te overbruggen. Onder de titel ‘Fietsen-met-grote-hindernissen' heeft een Bornse fietser op het weblog van SP Hengelo geschetst hoe de hoofdas van het fietsverkeer Borne-Hengelo fiets-vijandig is gemaakt terwijl er eindeloos dikke ambtelijke rapporten worden gemaakt over het stimuleren van het fietsgebruik.

De SP in Borne vindt dat:

  • de Bornsestraat net als vroeger weer een snelle verbindingsweg voor fietsers moet vormen tussen Borne en Hengelo
  • langs het spoor een fietspad gecreëerd moet worden dat zorgt voor een snelle verbinding tussen Borne en de bedrijven en scholen in Zuid- en West-Hengelo
  • er eens geluisterd moet worden naar de wensen van de bewoners van Wensink-Zuid, voor wie het opheffen van de spoorwegovergang in de Lemerijweg en het afsluiten van de Oude Hengeloseweg grote problemen opleveren
  • de gemeente Borne alles in het werk moet stellen om met gelden die beschikbaar komen voor het ‘Fietsroutenetwerk Overijssel' en het door de Regio Twente te bekostigen ‘Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente' fietssnelwegen te realiseren tussen Borne en Hengelo

Heeft u ideeën/voorstellen over de fietsverbindingen Borne-Hengelo laat het ons weten!!!!

U bent hier