h

Borne: mooi wonen maar voor wie?

29 oktober 2006

Borne: mooi wonen maar voor wie?

.

Enkele cijfers:

  • de laatste 10 jaar (1996-2005) zijn er in Borne 907 woningen gebouwd
  • hiervan werden er 177 gebouwd in de huursector – dit is 19,5% van het totaal aantal woningen
  • samenstelling van de bevolking: de groep 25-45 jarigen is in Borne ondervertegenwoordigd en daalt sterker dan het landelijk gemiddelde, bij de groep 45-65 jarigen is het omgekeerde het geval
  • woningzoekenden: in 2001 liet Woonbeheer Borne weten dat er in Borne een grote behoefte is aan huurwoningen. Er staan 1000 mensen op de wachtlijst, waarvan de helft met het etiket ‘urgent'. Dezelfde aantallen werden een paar jaar daarvoor genoemd en zullen nu niet anders zijn gezien het geringe aantal huurwoningen dat de laatste jaren gebouwd is.

Bornsche Maten

In de Bornsche Maten worden de komende 15 jaar 2700 woningen gebouwd. Borne bouwt niet alleen voor de eigen inwoners maar ook voor omliggende gemeenten. De Bornsche Maten wordt een aantrekkelijke wijk met ruime kavels en riante woningen voor ‘doorstromers en hogere inkomens'. Maar natuurlijk denkt de gemeente Borne ook aan ‘ruimte voor alle leeftijden, inkomens en huishoudentypes'. Het wordt alleen lastig om al deze mensen in de 15% geplande woningen te proppen die onder de sociale huur vallen. Tegenover de slechts 15% sociale huurwoningen staan 55% woningen in de sector ‘dure koop'.

Dit betekent dat in toenemende mate de Bornenaar die zich geen koopwoning kan veroorloven zijn heil zal moeten zoeken in Hengelo of elders en dat Borne steeds meer zal worden bevolkt door de oudere welgestelde. Een leuk vooruitzicht voor sommige politieke partijen misschien, maar niet voor de SP. Wij vinden dat het aantal te bouwen huurwoningen minimaal verdubbeld dient te worden.

U bent hier