h

4 november manifestatie Generaal Pardon in Den Haag

30 oktober 2006

4 november manifestatie Generaal Pardon in Den Haag

Zaterdag 4 november is er een landelijke manifestatie “Kies voor een humaan asielbeleid, te beginnen met een generaal pardon”. Artiesten, bekende Nederlanders, politici en vluchtelingen doen vlak voor de verkiezingen nog één keer een oproep voor een generaal pardon voor de lang in Nederland verblijvende asielzoekers.

flyer Pardon Nu

Ook vanuit Twente rijden er bussen naar Den Haag, georganiseerd door VluchtelingenWerk afdeling Twente. Voor meer informatie en voor het aanmelden voor de bus kunt u kontakt opnemen met VluchtelingenWerk Hengelo, de heer Evert Laarhuis Tel 074-2437831 (of evt. met Leila Lemges, tel 053-5723505)

Katja Schuurman presenteert de middag, asielzoekers die al jarenlang wachten op een verblijfsvergunning doen hun verhaal. Betrokken Nederlanders als Huub Oosterhuis, Anja Meulenbelt, Hedy D’Ancona, Hanneke Groenteman en Harry de Winter, politici als Hans Spekman, Samira Abbos, Jan de Wit, Naïma Azough, Fatma Koser Kaya spreken zich uit voor een humaan asielbeleid, te beginnen met een generaal pardon. Hind, Ernst Jansz, Da-Mezz, Miss Dee, de X’tra’s, Remon de Jong, en mogelijk ook Huub van der Lubbe en Edsilia Rombley treden op.

Scholen, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, bekende Nederlanders, politici en bijna alle gemeenten in Nederland hebben zich uitgesproken voor een pardonregeling voor de asielzoekers die vóór het ingaan van de nieuwe vreemdelingenwet in 2001 naar Nederland kwamen. Al die mensen die zich al jarenlang inzetten voor vluchtelingen, en in het bijzonder voor “de 26.000 oude-wetters”, roepen op te kiezen voor een humaan asielbeleid, te beginnen met een generaal pardon. Ook de snelle en daarmee vaak onzorgvuldige procedure in de aanmeldcentra én de kinderen in vreemdelingenbewaring, zijn punten in de nieuwe asielwet die om verandering vragen.

landelijk bericht

U bent hier