h

SP-fractie wil compensatie voor lagere inkomens

21 december 2005

SP-fractie wil compensatie voor lagere inkomens

De SP fractie heeft in de Hengelose raad voorgesteld om de mensen die niet profiteren van de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB hiervoor een bedrag van 40 euro te compenseren.

Het kabinetsvoorstel voor deze afschaffing zal volgend jaar ingaan en is bedoeld als een lastenverlichting voor de burgers. De SP vindt echter dat de uitkomst van deze afschaffing voor mensen die op basis van hun lage inkomen kwijtschelding krijgen van dit gebruikersdeel onrechtvaardig is. Iedereen behalve juist zij ondervinden er financieel voordeel van.

De indiener van dit voorstel SP raadslid William van den Heuvel hierover: “Dit is typisch een staaltje van lastenverlichting zoals dit kabinet het voorstaat. Ze voeren het in als voordeeltje voor iedereen. Maar doordat veel mensen met lage inkomens niet meeprofiteren wordt de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter.”

De SP vroeg daarom het college om voor iedereen komend jaar de gemeentelijke belasting voor eigenaren met 1 % te verhogen, wat zou neerkomen op enkele euro's voor een gemiddelde huiseigenaar. Met dit geld zou dan de groep mensen met een laag inkomen ook een voordeel geboden kunnen worden. De gemeente zou hierdoor niet zelf voor de compensatiekosten op hoeven draaien, maar het voorstel remt in ieder geval de snelheid waarmee de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt een klein beetje.

Gemeenteraad vol lof, …maar geen steun.

Een motie daartoe in de raad oogstte veel prijzende woorden en sympathie. Maar uiteindelijk kon de motie slechts op steun van SP en D66 rekenen. Ondertussen zorgde in de Eerste kamer een mede door de SP ondertekende motie ervoor dat het kabinet de financiële gevolgen voor de gemeenten door de afschaffing van dit OZB deel zal moeten compenseren.

U bent hier