h

SP kiest Mariska ten Heuw als lijsttrekker

30 november 2005

SP kiest Mariska ten Heuw als lijsttrekker

“Inzet voluit tegen armoede“
Gisteravond heeft de ledenvergadering van de SP in Hengelo de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van aanstaande maart. Unaniem werd daar de voordracht van het bestuur voor de kieslijst overgenomen.

De huidige fractievoorzitter Mariska ten Heuw zal voor het eerst de SP lijst aanvoeren. De 33-jarige ten Heuw zit sinds 1998 in de Hengelose raad. Daarvoor was ze enkele jaren voorzitter van de SP afdeling. Op haar zeventiende jaar werd ze bij een actie voor het behoud van de bibliotheek in Klein Driene lid en voor het eerst actief bij de partij. Op dit moment is ze werkzaam als ambtenaar bestuurlijke en juridische zaken bij de gemeente Hof van Twente. Als lijsttrekker volgt ze Jean Rouwet op die tot voor kort fractievoorzitter van de SP was. Rouwet is nu SP statenlid en zal niet in de gemeenteraad terugkeren. Hij zal zich naast het statenwerk vooral bezig gaan houden met de verschillende activiteiten in de afdeling.

William van den Heuvel, huidig raadslid is op plaats twee gekozen. Hij is werkzaam in de ontwikkeling van computer software. Verdere zetels wil de SP bemensen met respectievelijk de huidig afdelingsvoorzitter Vincent Mulder, Floor van Grouw (IT medewerker bij Saxion), Ria Rouwet (bibliotheekmedewerker), Ronald van den Berg (technisch schrijver) en Eric Smeenk, de onlangs gekozen voorzitter van de Hengelose Natuur en Milieu Raad

Tijdens de ledenvergadering is ook het programma besproken en vastgesteld waarmee de SP de komende verkiezingen in wil gaan onder het motto: Een betere Nederland begint in Hengelo.

Hoofdpunten uit het programma zijn het offensief tegen de oprukkende armoede. Voorstellen die de SP daartoe doet zijn onder andere het uitbreiden van de voorzieningen in de bijzondere bijstand en het laten verdwijnen van wachtlijsten in de schuldhulpverlening. Ook wil de SP de sportmogelijkheden voor alle kinderen verder vergroten door de invoering van een gratis sportpas.

De partij wil een dam opwerpen tegen de dreigende verdwijning van betaalbare woningen. De SP zet in voor renovatieplannen in plaats van de sloop van goedkopere Hengelose woningen. Ook wil ze voor nieuwbouwplannen het aandeel sociale woningen daarin vergroten van 20 % naar 35 %. Voor de partij moet verder de leefbaarheid in de wijken voorrang krijgen boven meer geld voor de binnenstad en grote projecten in Hart van Zuid. Voor iedere wijk in Hengelo moet een “masterplan”ontwikkeld worden, waarbij bewoners samen met de gemeente de ontwikkeling van betere wijkvoorzieningen, en de maatregelen voor een betere kwaliteit van het wonen voor meerdere jaren vastleggen.

De partij stelt opnieuw de fietser centraal waar het gaat om de mobiliteit in Hengelo. “Er is lang genoeg over gesproken en er liggen al plannen op de plank, maar nu is het hoog tijd om daar nu eens werk van te maken en te zorgen dat Hengelo de Beste Fietsstad van Nederland wordt.”, aldus een strijdbare lijsttrekker in haar verkiezingsspeech.

De partij begint deze week met de verspreiding van de huis aan huis krant Helemaal SPeciaal, waarin verantwoording wordt afgelegd over de activiteiten van de SP in de afgelopen tijd. Ook wordt melding gemaakt van de plannen om Nederland beter te maken, te beginnen vanuit Hengelo.

U bent hier