h

Keer het Tij: Red de solidariteit

18 december 2003

Keer het Tij: Red de solidariteit

Deze wensen werden geschreven op protestkaarten gericht aan Balkenende 2 op de Keer het Tij - Red de Solidariteitsmanifestatie van 18 december 2003 Hengelo:

keer het tij kaart
 • Geen ontslagen bij ID banen. Heel veel mensen komen in moeilijkheden
 • Vooral solidariteit met de Vluchtelingen
 • Solidariteit moet altijd blijvenkeer het tij kaart
 • Er is armoe in Nederland!!
 • geen verhoging van de gemeente aanslagen
 • geen verhoging OZB
 • tijdelijke verhoging belasting hogere inkomens
 • Inkomensafhankelijke kinderbijslag
 • geen sollicitatieplicht na 58 jaar
 • handen af van de VUT
 • kappen met alle Israelische betrekkingen
 • schaf het parlement maar af
 • vermindering van de gemeentelijke belastingen voor de minder vermogenden
 • dat deze regering waar maakt wat ze zegt, fatsoen moet je doen
 • Maak studiefinanciering, kinderbijslag en aftrek hypotheekrente inkomensafhankelijk
 • een niet te zorgelik jaar voor iedereen
 • het zou prettig zijn als de overheid zijn salaris zou verminderen, ipv de minima
 • Geen aalmoes voor de minima
 • Een menswaardig bestaan, Christelijke normen en waarden
 • dat ieder toch nog goed het jaar doorkomt
 • Niet snijden in de kinderopvang dit kost banen voor groepsleidsters en ouders
 • Generaal pardon voor alle asielzoekers die langer dan 5 jaar in Nederland zijn
 • Vaste banen voor alle gesubsidieerde arbeid (+kinderopvangregeling)
 • meer politie (veiligheid op straat)
 • Ziekenkosten niet omhoog; Balkenende moet weg
 • een ander en dan wel sociaal kabinet
 • Misschien wat vroeg maar ook ik hoop in de toekomst van solidariteit te kunnen genieten
 • Banen voor iedereen, dus meer banen. Niemand aan de kant laten staan
 • Meer verdraagzaamheid jegens elkaar
 • Help de daklozen aan onderdak en AIDS de wereld uit!
 • Kent U Jezus' woord van de balk en de splinter?… U zit rijk en droog en wilt u de minima bevriezen, heeft u niet het eind van de balk in uw oog?
 • Goede doelen moet je steunene maar spek de potjes in nederland eens met een paar miljard..
 • besparing door geen geld uit te geven voor de Joint Strike Fighter.
 • keer het tij kaart
 • Geen enkele bezuiniging meer in de zorg
 • Pak ipv de armen de rijken eens aan, die kunnen het wel missen
 • Balkenende moet weg
 • Behoud van solidariteit!
 • Snel een andere regering en een ander beleid
 • Meer creatieve zelfredzaamheid
 • Een maand lang uitkering voor Dhr. Balkenende
 • Inkeer (veel) voor Dhr Balkenende
 • Geen enkele bezuiniging meer, een betere zorg!! en een beter VMBO!!
 • Weg met Balkenende!
 • Betere keurings- en reintegratiebedrijven dan nu; na 3 jaar bijstand wil ik ook wel eens weer aan het werk. Aan geleuter en alles verslindende reintegratiebedrijven hebben we niets.
 • De mensen in het ziekenhuis moeten het beter krijgen.
 • Veel nieuwe goocheltrucs van Dhr Balkenende
 • Verbetering van de mentaliteit door opvoeding onderwijs en de media
 • Bekijk de wereld eens door de bril van een gewone Nederlander.
 • Iets meer begrip en solidariteit van Dhr. Balkenende
 • dat de vakbonden er weer zijn voor de mensen, en niet voor hypotheekaftrek behoud.
 • Terugkeer van het menselijk respect voor de client/patienten bij de overheid
 • Kinderbijslag, studiefinanciering en Hypotheekrente-aftrek moeten inkomensafhankelijk
 • een jaar lang op bijstandsnivo voor alle poppetjes in dit kabinet
 • Weg met Balkenbende
 • Solidariteit is ook een beroep doen op de rijken
 • Nederland voor iedereen; Stop BV. Nederland
 • Geen ijskoud asielbeleid (lees Verdonk) Laat Verdonk een lentebries worden!
 • georganiseerde structurele zorg voor alleenstaande zieken en ouderen
 • Volledige compensatie van inkomensverlies voor chronisch zieken en gehandicapten
 • Meer voorzieningen voor thuis en daklozen
 • Solidariteit voor allen en door allen
 • Solidariteit voor iedereen!
 • Ontzie de minima, sterkste schouders eerst.
 • Haal het geld waar het zit
 • Laat "eerlijk delen" het uitgangspunt zijn
 • Dat chronisch zieken (waaronder psychiatrisch patienten) ook geld overhouden om eens een boek te kopen of een CD en mogelijk op vakantie kunnen gaan
 • Ga eens fatsoenlijk om met de oudjes en laat ze niet in de kou staan.
 • keer het tij kaart
 • Dat Dhr. Balkenende eens voor 1 keer probeert te luisteren (Dat zal een hele klus worden)
 • Laat de rijken maar meer inleveren en de miljonairs
 • Solidariteit voor vluchtelingen, meer inkomensgelijkheid via bv. belastingen
 • Solidariteit met iedereen
 • Mogelijkheid voor elk kind om te sporten of zich te ontplooien
 • Investeer in het welzijn van de toekomst van je land. Problemen verdwijnen niet vanzelf
 • Balkenende maak het niet te bont; blijf met beide benen op de grond. Bezuinigen "akkoord", maar de zwaksten pakken is gestoord!!
 • Klassenverkleining ook voor groep 5 t/m 8
 • Wat meer inlevingsvermogen van Dhr. Balkenende, zodat het nog leuk is om te leven.
 • Gezond verstand voor Balkenende
 • Dat de heer Balkenende schulden overneemt van de minima!
 • Iedereen gelijk en rijk
 • Zorg graag!!
 • Voor het behoud van solidariteit, wens ik een duurzaam, sociaal kabinetsbeleid.
 • Geen onderscheid tussen allochtonen en autochtonen (geen wij en zij)
 • Geen dwingelandij. Kiezen wat je zelf wilt doen wat werk betreft.
 • Geen auto's voor onze ramen
 • Alleen bezuinigen waar het kan
 • Behoud de "hollanditis" in het (soft) drugsbeleid
 • Behoud van representatieve democratie. Een persoon, een stem ! Geen districtenstelsel!
 • Dat niet iedere keer de minima de dupe zijn
 • Een eerlijker verdeling van lasten en uitkeringen
 • Tip: Samen delen!
 • Alle mensen dezelfde kansen, dus weg met de armoede!
 • Waarom nou arme mensen de dupe laten worden, laat rijke mensen meer betalen
 • Vroeger was het de eindjes aan elkaar zien te krijgen. Nu dat we over de 70 zijn is het hetzelfde liedje.
 • Betere aandacht voor lagere inkomens en uitkeringen
 • Handen af van de Minima!
 • Hemeltergend!
 • keer het tij kaart
 • Een nieuw kabinet!
 • Voor behoud van de sociale uitkeringen voor de minima
 • EERLIJK DELEN
 • Chronisch zieken ontzien en ook psychiatrisch patienten het leven niet nog moeilijker maken.
 • Handen af van de AOW
 • NS loketten moeten open blijven
 • Aanpak van het autochtone, maar ook allochtone parasitisme, omdat dit zeer sterk afbreuk doet aan de solidariteit.
 • haal het extra geld weg waar het echt gemist kan worden
 • Een kabinet dat wel voor een sociaal beleid is
 • verhoog de inkomensbelasting en gebruik dat voor bovengenoemde punten
 • wijziging AOW systeem: Niet behaalde verzekeringsjaren voor personen die in de jaren 60 zijn geemigreerd dienen wel meegenomen te worden als ze jarenlang hebben gewerkt
 • Geen ingreep WW
 • Onafhankelijke veilige ruimtes voor daklozen
 • En Bush moet ook geen president meer worden, hij is slecht
 • De neus de positieve kant op draaien.
 • de wet veranderen als iemand overleden is per dag het huis opzeggen en niet per einde maand
 • meer geld voor onderwijs en meer kans voor onderwijsassistenten
 • waarom geen gratis openbaar vervoer? Veel problemen ineens opgelost!
 • het grote geld meer aanspreken
 • afscheid van Donner en de Geus ivm. a-sociaal beleid
 • veel wijsheid hoewel het moeilijk is
 • geen afbraak WW
 • verzorgingsstaat moet blijven met Solidariteit
 • geen eigen bijdrage voor thuishulp
 • goed onderwijs voor alle kinderen
 • Wees een echte Harry Potter……..!
 • Loonsverhoging, Ander Kabinet, beter onderwijs
 • Stop het mensen tegen elkaar opzetten en uitspelen
 • Ander kabinet!! Socialer! Desondanks een gelukkig 2004
 • Leefbare samenleving
 • Beter ouderenbeleid!!!
 • Gij zult niet stelen. Wat u niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet.
 • Gij zult mij niet nog een keer naar Iraq sturen.
 • En…Nederland hoeft geen braafste schooljongetje te zijn.
 • Wees solidair met de armen!
 • Is dit Christelijk??
 • Solidair met ouderen
 • Hallo Harry Potter! Leuk kapsel en mooie bril
 • Iedereen recht op voldoende voorzieningen
 • In een woord schandalig!
 • Geef een ieder de kans op een veilig en gezond leven.
 • Meer solidariteit met de minderbedeelden
 • Schrijf nieuwe verkiezingen uit. Uw coalitie heeft geen draagkracht meer.
 • Stop de veramerikanisering
 • Balkenende ik hoop dat je trouwt met Beatrix..
 • keer het tij kaart
 • Christen?? Haha…
 • Denk aan de armen! Doen dus!
  Ik teken namens de hele familie
 • Laat de ID functies onverminderd voortbestaan
 • Beperking van de hypotheekrenteaftrek
 • Chronisch zieken en gehandicapten zijn door omstandigheden al gepakt. Compenseer hun ellende ipv ze nog een keer te pakken!*beste heer Balkenende,
  voor u de boodschap om nog eens goed te kijken naar de zorg.
  Ik zelf en mijn vriendin werkzaam in deze sector komen te vaak dingen tegen die door uw beleid de verkeerde kant op gaan, dit stoort mij zeer. Ook de mogelijkheden tot kinderopvang zijn beroerd. Afgelopen augustus ben ikzelf vader geworden van een dochter, maar ik moest minder gaan werken omdat wij de kinderopvang niet kunnen betalen. Dit vind ik niet kunnen.
 • Hoe maak je mensen ziek en jaag je de samenleving in de toekomst in de kosten. Volg dan dit beleid, een beleid om voor te schamen!!! Laat dit kabinet toch vallen....
 • JP sluit u aan bij de werkelijk christelijk en sociale politiek van de SP, een partij met échte normen en waarden.
 • Kunnen we niet gewoon nieuwe verkiezingen krijgen?
 • Ik hoop dat:
  (Zakelijk) inzicht, verstand en begrip zal zegevieren. Waar is dat overschot in de schatkist van enkele jaren geleden gebleven? Het is een schande dat alles waarvoor onze ouders, mijn ouders, hebben gevochten en opgebouwd, af wordt gebroken, mijn vader was soldaat in Nederland!
 • "Balkenende en v.d. Zalm, jullie zijn bange jongetjes. Witte voetjes halen jullie maar ergens anders!" Ik hoop dat je verstand krijgt in het nieuwe jaar!
 • Dat rijke mensen zich bewust worden van het feit dat voor hen 10.000 euro meer of minder niets uitmaakt en dat de laagste inkomens met 100 euro minder flink in de problemen kunnen komen.
 • Draai die absurde verhoging van de eigenbijdrage voor alfahulp onmiddelijk terug, dit is niet op te brengen!
 • 35 jaar premie in het kabinet stoppen. En nu m'n uitkering uit de zak kloppen.
 • In een fatsoenlijk land horen ook de sociaal zwakkeren mee te kunnen doen! Daarom vraag ik om een sociaal beleid, waarin iedereen meetelt!!
 • Wij horen te zorgen voor elkaar in zo'n rijk land als Nederland,voor armoede moeten wij ons schamen. Maar misschien hebben mensen nu in de gaten waar ze op gestemd hebben.
 • Hallo heer Balkenende, U bent een christen zegt u nou ik ook. Ik kan niet begrijpen dat u de mensen die een zwakke positie hebben in dit land zo hard aanpakt. En dat de mensen met de sterkere positie minder zwaar door u en u kabinet getroffen worden. Ik dacht dat u als christen voor de zwakkeren moest opkomen. Of gelooft u niet in die Jezus die voor de zwakken opkomt u dominee in de kerk spreekt vast over de Jezus. En uw dominee zegt ook vast dat wij navolgers moeten zijn van die Jezus uit de bijbel Gods eigen woord. Waarom doet u dat niet? Waarom kiest u voor de sterken. Uw beleid leidt tot: de armen worden armer en de rijken worden rijker, en dat is een Amerikaans beleid. In Amerika tel je ook bijna niet als je zwak bent. Ik draag u geen kwaad hart toe maar begrijpen doe ik u niet. MVG uit Enschede-zuid.
 • Behandel uitkeringsgerechtigden met respect (niet als potentiele fraudeurs)
 • LAAT DE RIJKEN NIET RIJKER WORDEN EN DE ARMEN ARMER, WEES CHRISTELIJKER
 • Dit "kabinet" moet zo snel mogelijk bij het grof vuil gezet worden en dan wil ik er zelfs nog wel een milieunota voor betalen, ondanks mijn krappe beurs!!!
 • Met elkaar werken aan echte integratie van onze allochtone medelanders. Niet eenzijdig aandringen op aanpassing, maar werkelijke interesse en respect tonen. Wangedrag van (kleine) groepen Marokkanen en Antillianen niet afwenden op een hele bevolkingsgroep. Vaker melding maken van wat er goed gaat in multicultureel Nederland! Een warme, open en nieuwsgierige houding naar nieuwkomers. Een generaal pardon voor vluchtelingen die al langer dan 5 jaar in Nederland zijn. Terug naar een echt verdraagzaam Nederland, dat is mijn wens voor 2004!
 • Pak alstublieft de rijken eens en niet de armen!
 • Ik wens voor 2004 dat de armen iets rijker worden en de rijken een heel stuk armer.
 • Niet zo'n beste JP, waar moet dit naar toe? Je hebt voor jou beleid al zoveel voorbeelden hoe ontzettend mis dit gaat en toch zet je het voort. Is dit het nieuwe christelijk beleid ,IK VOOR MIJ EN GOD MOET MAAR ZIEN VOOR DE REST? Ik heb waarschijnlijk nieuws voor je GOD is te druk geworden door jou a-sociale werk!
 • Mijn wens voor 2004 is: Een socialer JP en een echt sociaal beleid!
 • Handen af van de VUT
 • BALKENENDE EN BENDE: DONDER OP!!!!!!!!
 • Succes in de politiek! Sla die Balkenbrei maar eens om de oren!
 • Laten we de leus "De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten" eens werkelijk serieus nemen.
 • Stop met bezuinigingen op gesubsidieerde arbeid; geef mensen die moeilijk aan een reguliere baan komen deze kans om regelmaat te krijgen en ervaring op te doen. En stop met de bezuinigingen in het welzijnswerk; curatieve oplossingen zijn veel duurder dan investeren in preventief beleid!
 • Wensend dat de kinderen van Balkenende geen onderwijs- of klassenassistentes in een klas heeft, want dan kunnen ze het jaar nog in alle rust afmaken in een te grote groep! En krijgen ze de aandacht die ze verdienen.
 • Laat in 2004 uitgewezen vluchtelingen tenminste niet letterlijk in de kou staan!
 • keer het tij kaart
 • De mensen die beweren voor anderen op te komen zijn veelal niet de mensen die bepalen waar de somma aan geld naar toe gaat, maar dit zijn wel de mensen die op het meest bruikbare nivo contact hebben in de samenleving. Als vrijwilliger zou ik wel eens gehoord willen worden over de dingen die echt spelen in de maatschappij.
 • Meneer balkenende luister eens naar de mensen die echt weten hoe het er aan toe gaat in de samenleving, en niet altijd achter de gepubliceerde rapporten en cijfers blijven hangen. Open uw ogen en kijk eens in de samenleving, kijk eens door de ogen van de mensen die deze samenleving echt draaiende houden. Met een bemoedigende nieuwjaarsgroet van een vrijwilliger voor dakloze jongeren en volwassenen in Utrecht.
 • Probeer het begrip solidariteit eens opnieuw voor uzelf te omschrijven. En kom erachter dat de 'verdeling' van ellende en van uw bezuinigingen niet natuurlijk terecht moet komen bij mensen met een schandalig klein percentage inkomen t.o.v. het uwe. Heeft u wel eens bedacht dat u met uw uitkleed-maatregelen niemand zou treffen als u
  a) de lullige minimale bedragjes (wellicht een meervoud) aan achteruitgang zou onderbrengen bij degenen die het niet eens merken,i.p.v. juist bij degenen die niets meer over houden. En neem daaraan met uw kabinet een voorbeeld.
  b) Houd toch eens op met dat percentage van het stabiliteitspact, of met het aflossen van de staatsschuld door te snijden in alles wat belangrijk is.
  c) Zouden de renovatie van uw ambtswoning, om maar een klein bedrag te noemen, of de deelname aan de JSF-handel, om al wat verder te gaan, of de achterlijke oorlogssteun in Afghanistan en Irak, niet heel wat opleveren als die gelden zouden worden ingezet om bijvoorbeeld mensen in het ziekenhuis te redden van dood door uw schuld? Of mensen te helpen bij het betalen van hun broodnodige ziektenkostenverzekering?
  Hoe zat het nou met uw solidariteit, of dacht u soms dat u dat woord zomaar mag gebruiken, net als uw verdomde normen en waarden? Als ik u het woord solidariteit hoor uitspreken, of een willekeurig ander woord overigens, dan moet ik kokhalzen. Trek u alstublieft beleefd weer terug, en laten we het grote misverstand dat u premier heeft gemaakt vergeten, en het land zal u vergeven. Maar dan willen we ook nooit meer iets van u vernemen.
  Beste Balkenende, kijk eens wat de andere landen doen.
 • Ons land gaat zo ten onder, help de oude ,zieke en minima aan een beter bestaan. De grote EU landen naaien ons.
 • L.S.,
  laat Nederland aub de verzorgingsstaat blijven die het jaren was. Laten we er ook voor zorgen dat we streven naar het uitbannen van armoede en misstanden in Nederland maar ook daar buiten in de rest van de wereld.
  Kortom wens ik u een prettige kerstdagen en een gezonde jaarwisseling, maar ook vooral veel moed om uw daden te laten zien het herstel van uw ieder-voor-zich-samenlevingsbeleid tot de solidariteit.
 • Als het openbaar vervoer drastisch in prijs omlaag gaat en ook de kleinere plaatsen bereikbaar worden zal dat het verkeersprobleem in Nederland grotendeels oplossen. Daar is inzicht voor nodig wat ik u hierbij toewens.
 • Je leest dit toch niet want je interesseert je alleen voor rijke cda- en vvd-figuren.

U bent hier