h

Veiligheid boven alles

15 mei 2003

Veiligheid boven alles

De veiligheid bij de productie, het transport en de verwerking van chloor heeft door de jaren heen veel aandacht gekregen van tal van maatschappelijke organisaties waaronder politieke partijen. Sinds de ramp in Enschede is deze discussie hernieuwd gevoerd, met name over de (on)mogelijkheid van een ramp met chloor. Hierbij werd duidelijk dat vooral de chloortransporten een omstreden zaak vormen.

De SP is van meet af aan tegen het vervoer van chloor geweest vanwege de volgende redenen:

het chloorvervoer leidt dwars door Nederland door veel stedelijke gebieden en stelt daarmee miljoenen mensen bloot aan een mogelijke ramp met een chloortrein. Dit zou duizenden doden tot gevolg kunnen hebben.
Treinongelukken gebeuren, met tal van onvoorziene oorzaken. In veel gevallen zijn daar ook goederentreinen bij betrokken, zoals recent nog het nachtelijke zware ongeval met een staaltrein in Apeldoorn. Je enkel richten op de papieren risico’s is daarom niet verstandig.
Een ramp waarbij chloor ontsnapt in de leefomgeving van mensen kan niet bestreden worden. Hulpverleners en verantwoordelijken voor de rampenbestrijding geven dit ook aan. Er zijn geen rampenbestrijdingsplannen voor beschikbaar.
Het vervoer van chloor is slechts nodig omdat het niet daar wordt verwerkt waar het geproduceerd wordt. Er is op sommige plaatsen sprake van overproductie-capaciteit. Dit is een organisatorisch productieprobleem, dat opgelost kan worden door het bedrijf zelf. Dat niet oplossen betekent chloortransporten handhaven omdat dat goedkoper is dan de productie beter af te stemmen. Een economisch motief dus, ten koste van meer veiligheid.

De SP was dan ook verheugd dat naar aanleiding van deze maatschappelijke discussie de regering zich in ging zetten voor een stoppen van chloortransporten per trein. De manier waarop dit uiteindelijk resulteerde in een akkoord met Akzo over de beëindiging per 2006 is echter voor de SP zeer onbevredigend:

Akzo bedong 55 miljoen euro overheidsgeld om de productie-reorganisatie die ze - ons inziens - zelf hadden moeten financieren, te subsidieren.
Akzo presenteerde op basis van de onderhandelingen een plan waarin de chemievestiging in Hengelo gesloten wordt en daarmee de werkgelegenheid voor honderden mensen beëindigd wordt.
De afspraak over stopzetting van de chloortransporten laat de mogelijkheid open ook na 2006 “bij uitzondering” nog wel dergelijk vervoer plaats te laten vinden.
Onduidelijk is of ook de chloortransporten vanuit het buitenland (oa. Ibbenburen) per 2006 “verboden” zijn.

Akzo heeft de hele veiligheidsdiscussie rond chloortransporten aangegrepen heeft om haar chloorgerelateerde chemietak te reorganiseren. De daarbij aangekondigde sluiting in Hengelo staat haaks op het plan van de OR. Dit plan voorziet in een reorganisatie waarbij én alle geproduceerde chloor lokaal verwerkt wordt, én de veiligheid voor de bewoners rondom de fabriek sterk toeneemt . Dit plan kreeg onze volle steun omdat daarmee kennis en werk voor Hengelo behouden blijft.

Nu de reorganisatie doorgang vindt zijn wij zeer bezorgd om de vergroting van de veiligheidsrisico’s die met het sluiten van de fabriek tegen 2006 gepaard gaat. Ongetwijfeld zullen werknemers die niet willen verhuizen naar de chloorfabriek in Delfzijl vóór het sluiten van de fabriek in Hengelo proberen elders in de regio werk te vinden. Dan zal het verlies van specifieke kennis over productie en veiligheid er toe kunnen leiden dat de veiligheid op het spel komt te staan. Daarnaast is het onze vrees dat het onderhoud van productiematerieel niet meer optimaal gehandhaafd wordt. Dat dit het geval is heeft Akzo recent nog laten zien door bij de provincie een ontheffing aan te vragen voor het vervangen van een filter. Met die ontheffing wordt door het in de zak houden van noodzakelijk investeringsgeld een groter risico genomen en worden de milieunormen omzeild. Wij vinden dat ontoelaatbaar en hebben hiertegen bij gemeente en provincie bezwaar aangetekend. Want veiligheid gaat boven alles.

Vincent Mulder SP Hengelo

U bent hier