h

SP-werkgroep Borne wil duidelijkheid van B&W over minimaregeling.

21 mei 2003

SP-werkgroep Borne wil duidelijkheid van B&W over minimaregeling.

SP werkgroep vraagt duidelijkheid aan B&W

Geachte college,

De Gemeenteraad van Borne heeft in december 2002 uw voorstel aangenomen om de bijzondere bijstand voor duurzame goederen voor mensen met een minimuminkomen op te schorten. In antwoord op Kamervragen van P. de Ruiter (SP) heeft de Minister het standpunt weergegeven dat gemeenten wel degelijk moeten doorgaan met voorzieningen in deze sfeer in combinatie met de richtlijnen van de Minister inzake steun voor langdurige minima zonder arbeidsmarktperspectief. Op een vraag van een journalist van Tubantia werd door de wethouder gesteld dat “er niets aan de hand is …. we helpen de mensen zoals gebruikelijk”. (krantenbericht 3 april)

Hierover willen wij graag twee vragen stellen:

  • Kunt u aangeven hoe vaak er intussen vanaf 1 januari een aanvraag is gedaan voor bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen? En hoevaak deze aanvraag “zoals gebruikelijk“ gehonoreerd is?
  • Hoe worden betrokkenen, alle mensen met een minimum inkomen, geinformeerd? Niet iedereen heeft een abonnement op de Tubantia, bovendien ging het om een klein bericht. Betrokkenen die met ons in contact staan hebben officieel niets gehoord van de Gemeente sinds de brief van 2 januari die het afschaffen van de regeling vermeldde. In deze brief werd beloofd “rond 1 april”(!) op de zaak terug te komen, hetgeen niet is gebeurd.

Wij vinden dat u duidelijkheid moet verschaffen naar degenen die het aangaat. En ingeval de regering met plannen voor nieuwe regelingen komt vinden wij dat de gemeente daarop vooruitlopend, de mensen die aanspraak kunnen maken op zo’n vorm van bijzondere bijstand niet mag duperen. Het ruimhartige beleid van de Gemeente Borne tot nu toe is omgeslagen in het tegendeel zonder dat daar aanleiding voor is, gezien ook de reactie van de Minister.

Graag vernemen wij uw reactie op deze vragen.

Hoogachtend,

T. Peters
SP Borne

U bent hier