h

Eerste ouderenbijeenkomst geslaagd

12 mei 2003

Eerste ouderenbijeenkomst geslaagd

Op maandagmorgen 12 mei werd er voor oudere leden van de SP afdeling Hengelo een bijeenkomst georganiseerd. Doel van de bijeenkomst was om te zien en te horen of er animo is om met regelmaat bijeenkomsten voor ouderen te organiseren om met elkaar over actuele politieke onderwerpen te spreken.

Uitgenodigd waren ongeveer 60 oudere leden van onze afdeling van boven de 60 jaar. Aanwezig waren, naast enige afmeldingen 15 mensen die zich aan elkaar voorstelden in een uitgebreide kennismakingsronde. Deze liep zo uit de hand, dat ze vrijwel de hele morgen in beslag heeft genomen.
Alle verhalen bij elkaar gaven een prachtig beeld van de werk- en levenservaring van de aanwezigen en van de nog altijd aanwezige strijdbaarheid.

Aan het eind van de morgen werd besloten om aan deze bijeenkomst een vervolg te geven en op maandagmorgen 16 juni om tien uur weer bij elkaar te komen. Tevens hebben zes mensen zich opgegeven voor deelname aan de derde landelijke ouderendag van het SP Platform Ouderen die op 7 juni aanstaande wordt gehouden in het jaarbeursgebouw in Utrecht. Heeft u ook belangstelling om deel te nemen in deze landelijke ouderendag in Utrecht, geef u dan zo spoedig mogelijk op bij Jean Rouwet, tel 074- 2421042.

Uiteraard zal daarvan verslag worden gedaan op de eerstvolgende bijeenkomst van maandagmorgen 16 juni, om 10 uur Cronjéstraat 12 waarvoor U bij deze alvast wordt uitgenodigd.

Heeft U problemen met vervoer, laat het ons dan even weten, zodat er iets kan worden geregeld.

U bent hier