h

Ravage Apeldoorn toont aan chloortrein moet nu stoppen!

30 april 2003

Ravage Apeldoorn toont aan chloortrein moet nu stoppen!

Na een nachtelijke ontsporing van een zware goederentrein met staal in centrum van Apeldoorn eist het comité Rood Sein voor de Chloortrein onmiddelijke stopzetting van de transporten met de chloortrein. Het comité heeft dit in een brief aan de gemeente Apeldoorn en de Raad voor de Transportveiligheid geeist.gekraakte wagon

Gekraakte wagonOmstreeks een uur vannacht ontspoorde een goederentrein met verschillende wagons geladen met zwaar staal in de buurt van het station in Apeldoorn. De ravage was enorm. Verschillende wagons ontspoorden, en kwamen daarbij op de kop op de openbare weg parallel aan het spoor terecht. Volgens ooggetuigen reed de trein op het moment van de ontsporing met hoge snelheid en ontstond er een zware vonkenregen.

Vincent Mulder, woordvoerder van het comité stelt dat Apeldoorn ontsnapt is aan een catastrofale ramp:
"Ook omstreeks dit tijdstip in de nacht van dinsdag op woensdag vindt in de regel wekelijks het transport van chloor plaats op dit traject. De ontspoorde goederentrein kwam uit westelijke richting en zou zich dus ook in een chloortransport hebben kunnen boren. De vraag is wat er zich dan voor een ramp had voorgedaan."

gekantelde goederentrein in Apeldoorn
gekantelde goederentrein in Apeldoorn

In een onderzoek onder 55 gemeenten heeft het comité aangetoond dat in geval van een dergelijke chloorramp de brandweer geen rampenbestrijdingsplan voor handen heeft en niets kan doen. In geval van een ongeluk midden in een stad, zoals in Apeldoorn, zal dat duizenden doden tot gevolg kunnen hebben.
Het comite heeft met succes gestreden voor het stopzetten van de chloortransporten op termijn. Vorig jaar kwamen het ministerie van VROM en de AKZO tot een akkoord waarbij overeengekomen is dat er na 2006 geen chloor meer per spoor zal worden vervoerd.

vernielde wagonHet comité ziet in dit ongeval opnieuw aanleiding om het niet te laten aankomen op 2006 en vraagt nu van de gemeente Apeldoorn om het comité te ondersteunen in haar eis om per onmiddelijke ingang het chloortransport door Apeldoorn te staken.
Hieronder vindt u de tekst van de brief aan de gemeente Apeldoorn en de raad voor de transportveiligheid.


Aan: het bestuur van de gemeente Apeldoorn

30-4-2003

Betreft: ongeval goederentrein bij Station Apeldoorn

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van het ernstige ongeval met een goederentrein hedennacht nabij het NS station Apeldoorn spreken we hierbij opnieuw onze grote ongerustheid uit en hebben we daarbij aan u de volgende dringende vragen:

  • Kunt u ons bevestigen dat dit ongeval heeft plaatsgevonden in dezelfde nacht omstreeks dezelfde tijd dat ook een chloortransport vanuit Hengelo naar Rotterdam heeft plaatsgevonden /zou plaatsvinden?
  • Kunt u ons bevestigen dat de verongelukte trein op weg was in oostelijke richting, en dus tegengesteld aan de richting van het reguliere nachtelijke chloortransport?
  • Kunt u ons ook bevestigen dat de verongelukte trein zwaar beladen was met staal en dat deze ten tijde van de ontsporing met hoge snelheid reed?
  • Zou u een inschatting kunnen maken met behulp van deze gegevens over de mogelijkheid van een botsing met de chloortrein, en - indien dit het geval zou zijn geweest – de mogelijkheid van het vrijkomen van chloor?
  • En bent u met ons van mening dat gezien de eerdere berichten van de regionale brandweer Stedendriehoek (Deventer Voorst Apeldoorn en Zutphen) een rampenbestrijdingsplan bij een dergelijk ongeval met chloor niet voorhanden is, en er dus mogelijk duizenden slachtoffers in het centrum van Apeldoorn zouden kunnen zijn gevallen?

Tenslotte vragen wij u dringend of dit ongeval voor u ook aanleiding is om bij de minister tot onmiddellijke stopzetting van de chloortransporten door uw gemeente aan te dringen en een diepgaand onderzoek te eisen naar de risico’s voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door het centrum van Apeldoorn, gezien het zich opnieuw voordoen van een reële kans op een dergelijke calamiteit. Zie in dit geval ook de Risicoatlas Spoor, waarvan de aanbevelingen nog steeds niet door adequate maatregelen zijn gevolgd.

We zien uw actie en antwoorden met spanning tegemoet.

Hoogachtend,

Comité Rood Sein voor de Chloortrein
Vincent Mulder

U bent hier