h

SP steun voor Alternatief Plan van ondernemingsraad AKZO voor behoud werkgelegenheid in Hengelo

30 november 2002

SP steun voor Alternatief Plan van ondernemingsraad AKZO voor behoud werkgelegenheid in Hengelo

De SP fractie in Hengelo heeft de OR van AKZO laten weten het alternatieve plan voor behoud van arbeidsplaatsen naast het doen stoppen van de chloortransporten te ondersteunen. Dat laat de SP weten in reactie op een oproep daartoe aan alle fracties van Tweede Kamer, Provincie en Gemeenteraad in Hengelo. Hieronderde tekst van de brief die de SP fractie stuurde.

Aan de Ondernemingsraad van Akzo, locatie Hengelo

Beste mensen,

Naar aanleiding van uw brief van 22 november hetvolgende:

Zoals U bekend is, heeft de voorzitter van de Hengelose SP-afdeling direct na het bekend worden van het alternatieve plan van de ondernemingsraad van Akzo dit plan ter kennis gebracht van het SP-Tweede Kamerlid Remi Poppe. Een afspraak tussen hem en uw voorzitter om in een persoonlijk gesprek het alternatieve plan nader toe te lichten is helaas niet doorgegaan, vanwege het uitlopen van debatten in de Tweede Kamer.
De SP heeft actie gevoerd voor het beeindigen van de levensgevaarlijke chloortransporten. Maar als door een alternatieve productiewijze ditzelfde doel kan worden bereikt, heeft dat vanwege het belang van de werkgelegenheid onze voorkeur.
Daarom heeft onze fractie in de gemeenteraad van Hengelo bij de algemene beschouwingen over de begroting onlangs een motie ingediend waarin het college werd verzocht om "het alternatieve plan van de ondernemingsraad krachtdadig te ondersteunen bij het Kabinet en de Raad van Bestuur van Akzo". Helaas werd deze motie niet ondersteund door de collegevormende partijen, te weten CDA, PvdA en Groen Links. Als reden daarvoor werd aangevoerd, dat men in juli al een brief had gestuurd aan het vorige demissionaire kabinet. De motie om nu ook het nieuwe demissionaire kabinet hierop aan te spreken haalde dus tot onze teleurstelling geen meerderheid.

Tenslotte kunnen wij U meedelen, dat de vertegenwoordiger van de SP in de Tweede Kamer bij het Algemeen Overleg van 3 december a.s. over het principe-akkoord met Akzo Nobel het alternatieve plan van de ondernemingsraad nadrukkelijk aan de orde zal stellen.

Jean Rouwet
Namens de SP-fractie in de
Hengelose Gemeenteraad.

U bent hier