h

Sint Joseph verliest beroep huurverhogingen

26 november 2002

Sint Joseph verliest beroep huurverhogingen

De kantonrechter heeft het beroep van Stichting Woningbeheer Sint Joseph afgewezen.

Sint Joseph maakte bezwaar bij de kantonrechter tegen een uitspraak van de huurcommissie die het Sint Joseph verbood om per 1 juli 2000 een huurverhoging van meer dan 2,7 % te eisen van een huurder. Deze huurder is bewoner van één van de woningen die St. Joseph per 1 juli 1996 heeft overgenomen van het gemeentelijk woningbedrijf. Destijds werd afgesproken dat voor deze woningen gedurende 10 jaar zou gelden dat de huren niet meer dan het gemiddelde zouden mogen stijgen.

De SP vraagt de woningbouwcorporatie nu per brief wat de consequentie hiervan is voor de overige huurders van deze woningen van het voormalige gemeentelijk woningbedrijf. De SP vindt dat alle dergelijke huurders die meer dan 2,7 % huur hebben betaald dit moeten terug ontvangen. Tevens vraagt ze wat Sint Joseph op basis van deze uitspraak gaat doen met de huren na 2000.

De SP licht per brief ook alle huurders van woningen van het voormalige gemeentelijk woningbedrijf in over deze rechterlijke uitspraak en de gestelde vragen aan St. Joseph.

U bent hier