h

Bewoners eisen uitleg van Sint Joseph over hoge stookkosten.

10 juni 2002

Bewoners eisen uitleg van Sint Joseph over hoge stookkosten.

Bewoners van de aery flats in de Sterrenbuurt zijn spontaan een handtekeningenactie gestart uit protest tegen de afrekening van de stookkosten over het jaar 2001.

In een brief aan de adjunct directeur van Sint Joseph heeft de bewonersvereniging 'De Sterrenwacht' nu opheldering gevraagd over de berekening van deze afrekening. De afgelopen jaren kregen de bewoners bij de jaarlijkse afrekening steeds steeds forse bedragen terug. Bij een voorschot van 70 gulden per maand was dat in 1998 400 gulden. In 1999 kregen ze een zelfde bedrag terug terwijl het maandelijks voorschot naar 80 gulden was verhoogd. Over 2000 werd tussen de 150 en 200 gulden terugbetaald. Grote schrik nu er bij de afrekening van 2001 een bedrag van 450 gulden (203 euro) door St. Joseph van de huurders wordt teruggeëist. Temeer onbegrijpelijk gezien de zachte winter en het feit dat er bij de laatste renovatie isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd. Daarnaast worden sinds 1999 de kosten voor het waterverbruik direct aan de WMO betaald en dus niet meer in de afrekening van St. Joseph betrokken. De bewoners zijn zeer benieuwd hoe de rekening voor de stookkosten van deze flats tot stand is gekomen. Bij een eerste navraag bij St. Joseph ontvingen de bewoners "een stapel afrekeningen van Essent aan St. Joseph waar geen mens wijs uit kan worden en die geen antwoord geven op de vragen die de bewoners hebben", aldus de brief die de bewonersvereniging aan de verhuurder stuurde. In dezelfde brief nodigt de bewonersvereniging de St. Joseph directie uit om op korte termijn voor alle huurders uitleg te komen geven in buurtcentrum de Sterrentuin. De Sterrenwacht adviseert de bewoners om voorlopig de rekening niet te betalen, totdat volledige opheldering is verschaft door St. Joseph.

U bent hier