h

Alle partijen eens over stoppen van chloortreinen. Nu Akzo nog.

11 april 2002

Alle partijen eens over stoppen van chloortreinen. Nu Akzo nog.

Chloortreinen en treinrampen denderen over de Hengelose Schouwburg. Met een krachtige projectiebeamer wordt een groot deel van de witte ronde buitenmuur van de Schouwburg belicht en fragmenten vertoond van spectaculaire treinongevallen, chloortreinvervoer en ongelukken met chloortreinen. Het wordt voor publiek vertoond aan het eind van een korte manifestatie georganiseerd door het comité Rood Sein voor de Chloortrein in Hengelo.

Aanleiding voor deze manifestatie is het op handen zijnde compromis dat AKZO met het Ministerie van VROM gaan sluiten over chloorproductie opslag en vervoer. Binnen enkele weken, zoniet enkele dagen zal minister Pronk naar buiten komen met een voorstel voor het verminderen van chloortransporten door Nederland. Althans, dat is zijn belofte bij het ingaan van de laatste fase van de onderhandelingen met AKZO Nobel.

Ondertussen wil Akzo niet in discussie met de actievooerders of de pers. Zeker niet wil ze de geruchten toelichten over sluiting van de hele vestiging in Hengelo. Daarover is grote beroering ontstaan bij de ruim 300 werknemers in de Hengelose vestiging. Volgens Harry Schothuis, voorzitter van de ondernemeningsraad van Akzo Hengelo, is het zeer de vraag of er in de komende plannen ook met de werkgelegenheid in Hengelo rekening wordt gehouden.

Schothuis wil gezien de emoties bij het personeel tijdens de manifestatie niet het woord voeren. Hem was gevraagd het voorstel van de ondernemeningsraad toe te lichten. Dit voorstel behelst het omvormen van de chloorproductie in Hengelo zodanig dat vervoer en opslag van chloor niet meer nodig zal zijn. Wel wil hij Remi Poppe, SP Tweede Kamerlid en spreker bij de manifestatie het OR voorstel toelichten.

Remi Poppe: "De SP heeft naast het actie voeren voor stopzetten van de chloortreinen altijd aangevoerd dat er alternatieven voor chloorvervoer voor handen zijn. Zo kan er bijvoorbeeld in plaats van chloor simpelweg veilig zout of pekel vervoerd worden. Vandaar dat de SP buitengewoon geinteresseerd is in het OR plan wat ook uitgaat van chloorproductiealternatieven waarbij chloorvervoer wordt uitgebannen. Werkgelegenheid kan en moet voor Akzo werknemers gegarandeerd blijven. Akzo moet dat garanderen en niet over de hoofden van de werknemers de bedrijfsvoering aanpassen ten behoeve van meer winst voor de aandeelhouders en ten koste van honderden banen."

Vincent Mulder van het Comité dat de manifestatie organiseerde benadrukt dat er in de strijd tegen de chloortreinen flinke winst is geboekt in het afgelopen anderhalf jaar. Naast de minister, provinciebesturen en gemeenten langs de chloorlijn zijn nu ook vakbonden en de ondernemingsraad van Akzo er van overtuigd dat de chloortransporten kunnen en moeten worden uitgebannen. Eigenlijk is er maar een partij die wel zegt van chloortransport af te willen, maar dat in daden nog moet omzetten en dat is Akzo.

 rood sein voor de chloortrein

U bent hier