h

Alarm tegen Sluimerende Sluiting Bibliotheek Hasseler Es

20 januari 2002

Alarm tegen Sluimerende Sluiting Bibliotheek Hasseler Es

De directie van de Hengelose bibliotheek heeft besloten om het filiaal in de Hasseler Es tijdens de korte vakanties gesloten te houden. Het personeel van de bibliotheek is hiertegen in het geweer gekomen en vraagt de directie per brief dit besluit terug te draaien.

Al in 2000 werd het voortbestaan van de bibliotheek in de Hasseler Es bedreigt toen de directie in samenspraak met de wethouder van cultuur plannen voorbereiden voor nieuwbouw van een centrale bibliotheek in Hengelo waarbij het filiaal dan gesloten zou worden. Acties van de wijkraad en de scholen in de wijk, sterk ondersteund door de SP, zorgden toen dat deze dreiging werd afgewend.

Het personeel voert goede argumenten aan om de bibliotheek juist ook in die korte schoolvakanties open te houden: De sluiting van het filiaal tijdens deze korte vakanties betekent een slechte service aan de leners en een afbrokkeling van het filiaal. Ook verdwijnt de continuiteit van de openingstijden , waardoor het aantal leners zal teruglopen, want "ze zijn toch steeds gesloten". Veel leners zullen voor een dichte deur komen, omdat niet iedereen bereikt zal worden met de aankondiging van tijdelijke sluiting. Verder is het met name voor ouderen en kinderen niet altijd mogelijk om (zelfstandig) naar de centrale te komen.
Het personeel vreest daarbij dat ze daardoor veel klachten van de leners over zich heen zullen krijgen. Daarnaast zal de extra drukte in de dagen na de sluiting niet met extra personeel kunnen worden opgevangen.
Tijdens de afgelopen kerstvakantie bleek maar weer dat de behoefte aan openstelling in zulke vakanties heel groot is. Het was er zeer druk!

De SP fractie heeft de wethouder van cultuur ter Ellen om opheldering gevraagd. Het was deze wethouder immers, die voorjaar 2000 na het in ontvangst nemen van meer dan 5.500 handtekeningen van bewoners en een ludieke protestmanifestatie van schoolkinderen de mensen beloofde dat "het voorzieningenniveau van de bibliotheek in de Hasseler Es gehandhaafd zal blijven". Zoals destijds ook niet werd gevraagd om behoud van de bibliotheek, maar juist om uitbreiding van de bibliotheek vraagt de SP fractie de wethouder of er niet in plaats van afbraak een stimuleringsbeleid gevoerd zou moeten worden.

U bent hier