h

Actievoerders bieden AKZO alternatief voor chloorvervoer

12 oktober 2001

Actievoerders bieden AKZO alternatief voor chloorvervoer

Vanochtend vroeg 12 oktober is er door 25 actievoerders bij het AKZO hoofdkantoor in Arnhem gedemonstreerd tegen het intensiveren van het chloorvervoer door Nederland onder het motto "Vrijdag de 12e, what about vrijdag de 13e?"

De actievoerders, van het door de SP geïnitieerde comité Rood sein voor de chloortrein maakten met hun protest kenbaar dat AKZO door de aangekondigde sluiting van de fabriek in Delfzijl zich verre houdt van haar eigen beeldmerk van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sluiting van de fabriek in het door werkloosheid al zo bedreigde noorden is a-sociaal. Daarnaast wordt hiermee de belofte van AKZO niet nagekomen het chloorvervoer te willen verminderen. Sluiting van de fabriek in Delfzijl betekent dat de het vervoer van chloor van Delfzijl weliswaar zal stoppen maar dat de chloortrein in omgekeerde richting 20.000 tot 25.000 ton chloor vanuit andere AKZO in omgekeerde richting zal gaan vervoeren.

De actievoerders deelden aan poorten van de Arnhemse vestiging zakjes zout uit aan personeel en directie met de leuze, "Zout, gevaarlijker dan chloor kun je het niet maken". Namens de vele verontruste aanwonenden van de chloorlijn uit verschillende gemeenten werd op deze manier de AKZO directie en werknemers te kennen gegeven dat vervoer van zout, de grondstof van chloor, een veilig alternatief biedt voor de risicovolle chloortransporten.

Directeur personeelsbeleid de heer Prins van AKZO deelde mee dat de sluiting van de fabriek in Delfzijl economisch gezien noodzakelijk is en wilde niet ingaan op het investeren in nieuwe veiliger chloorproductie die bestemd is voor slechts het verbruik van de chloorverwerkende industrie daar.

Het comité Rood Sein voor de Chloortrein was aanwezig met actievoerders uit Groningen, Meppel, Zwolle, Hengelo, Markelo, Apeldoorn, Harderwijk, Amersfoort, Utrecht, Harmelen, Gouda en Rotterdam.
Het comité verspreidde afgelopen jaar Chloor(informatie)kranten bij meer dan 100.000 huishoudens langs de chloorlijn, die loopt van Hengelo/ Oldenzaal en Delfzijl dwars door Nederland naar de Botlek.

Steeds meer gemeenten en omwonenden spreken zich uit tegen de chloortrein: Het transport van chloor is onveilig onnodig en onverantwoordelijk. Het comité Rood Sein voor de Chloortrein wil dat AKZO écht haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Geen fabrieken sluiten, maar stoppen met chloorvervoer, zonder afkoopsom!

DUIZENDEN SLACHTOFFERS

Uit onderzoek door het comité onder alle 55 betrokken gemeenten bleek onlangs dat brandweer en hulpverleners in geval van een chloorramp niets kunnen uitrichten. Gemeenten gaan in geval van een ramp met de chloortrein uit van 5.000 doden en 18.000 gewonden.

VEILIG ALTERNATIEF

In plaats van chloor kan zout, de grondstof voor chloor veilig door Nederland vervoerd worden. In plaats van een wagon chloor zullen dan drie wagons zout over spoor naar de chloorfabriek gereden moeten worden. Daar ter plaatse zal het chloor dan verwerkt kunnen worden.

Het landelijk comité Rood sein voor de chloortrein is een initiatief van de SP, in samenwerking met de milieubeweging.

U bent hier