h

Kerckhaert pijnlijk verrast na negeren rood sein voor de chloortrein

9 juni 2001

Kerckhaert pijnlijk verrast na negeren rood sein voor de chloortrein

Sinds de door de SP georganiseerde burgerinspectie (7 februari) van het chloorspoorlijntje bij de Kuipersdijk is de schijn veiligheid van chloortransporten zeer actueel. In zijn reactie op het ongestoord doorgaan van AKZO transporten nadat een kraanwagen in april uit de chloorspoorrails van het talud was gevallen reageerde burgemeester Kerckhaert snel en beslist: Het transport kon veilig doorgaan omdat de instanties besloten hadden dat het veilig was.

Maar pijnlijk verrast moest hij vernemen dat Minister Pronk meer wist dan hijzelf. In antwoord op vragen van SP kamerlid Remi Poppe meldt Pronk namelijk dat er zich al eerder een 'incident' had voorgedaan:

"Op 9 februari 2001 heeft Railned Spoorwegveiligheid, als onafhankelijke organisatie, die namens de minister van Verkeer en Waterstaat is belast met het toezicht op de spoorwegveiligheid, een visuele inspectie van het baanvak uitgevoerd. De kwaliteit van het baanvak was zodanig dat Railned Spoorwegveiligheid ten behoeve van de veilige berijdbaarheid direct een aantal door Railinfrabeheer uit te voeren onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk achtte. Daarnaast dient Railinfrabeheer voor 14 mei 2001 een aantal andere werkzaamheden, waaronder de eerder genoemde vervanging van bielzen, uit te voeren. Op 20 februari 2001 heeft Railned Spoorwegveiligheid, Railinfrabeheer schriftelijk verzocht uiterlijk 22 februari 2001 meetgegevens te leveren en na te gaan of de direct noodzakelijk geachte werkzaamheden aan het baanvak inmiddels waren uitgevoerd. Zonder de gevraagde meetgegevens en bevestiging van de uitvoering van de werkzaamheden, achtte Railned Spoorwegveiligheid het voor 23 februari 2001 geplande chloortransport via de Akzo-lijn te Hengelo niet verantwoord. Op 21 februari 2001 bleek 's-middags dat er die avond/ nacht een transport van gevaarlijke stoffen (natronloog) over het baanvak zou plaatsvinden. Omdat het baanvak nog niet veilig verklaard kon worden heeft RailnedSpoorwegveiligheid het voor die avond/ nacht geplande transport verboden. Railinfrabeheer heeft dit verbod genegeerd en Railion (de vervoerder) groen licht gegeven voor het transport dat dezelfde nacht nog heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding van onderhavig voorval zijn door de Minister van Verkeer en Waterstaat inmiddels heldere afspraken gemaakt met de betrokken taakorganisaties om dergelijke onverkwikkelijke situaties in de toekomst te voorkomen.... "

Remi Poppe heeft opnieuw vragen gesteld aan Pronk over wie er nu eigenlijk bepaald of het spoor veilig is na ongevallen of tijdens reparatiewerk aan het spoor. De incidenten vergroten de druk om de chloortransporten te laten stoppen. Deze maand zal ter informatie aan omwonenden van de chloorlijn de tweede Chloorkrant huis aan huis verspreid worden. Ook in Hengelo!

U bent hier