h

ROOD SEIN VOOR DE CHLOORTREIN!

9 december 2000

ROOD SEIN VOOR DE CHLOORTREIN!

Op zaterdag 9 december om 12.30u startte het comité 'Rood sein voor de chloortrein' een landelijke campagne voor de deur van Akzo Nobel in Hengelo.

Daar waar de trein de eerste woonwijk in dendert werd een eerste barricade opgericht. De manifestatie vond plaats op de Kuipersdijk hoek Pruisische Veldweg in Hengelo.
Met het symbolisch plaatsen van een stootblok op de rails vraagt de Socialistische Partij, in samenwerking met de milieubeweging (verenigd in het Landelijk Chlooroverleg) stopzetting van de chloortransporten. Binnenkort houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over de vraag of we nog langer moeten doorgaan met het transport van 50.000 ton giftig chloor door Nederland. Steeds meer mensen en organisaties vinden dat het sein voor de chloortrein op rood moet. Terecht, want de risico's zijn te groot voor de 2,5 miljoen mensen langs de chloorlijnen van Delfzijl en Hengelo naar Rotterdam-Botlek. Na 'Enschede' weten we dat onmogelijke ongelukken toch gebeuren. Daarom roept het comité Akzo Nobel op de transporten te stoppen.

Driemaal per week rijdt dwars door Nederland, van Delfzijl en Hengelo naar de Botlek bij Rotterdam, een chloortrein van Akzo Nobel, die jaarlijks 50.000 ton van deze uiterst giftige stof vervoert. De chloortrein rijdt door dichtbevolkte gebieden en doet de binnensteden aan van onder meer Groningen, Zwolle, Amersfoort, Diemen-Duivendrecht, Gouda, Deventer en Almelo. De gevolgen van een ongeluk zijn niet te overzien.

Het laat zich raden wat er gebeurt als wagons gaan lekken: een groengelige gifwolk verspreidt zich als een deken over de omgeving. Het chloorgas hecht zich aan je slijmvliezen, brandt je ogen en je neus weg en verschroeit je longen. Chloorgas wordt onder druk als vloeistof getransporteerd en verspreidt zich bij een lek snel. Overheden en hulpverleners rekenen bij een ongeval in stedelijk gebied op 5.000 doden en 18.000 gewonden. Tijdens de komende hoorzitting kan de Tweede Kamer zich uitspreken over deze transporten. Niet alleen Den Haag, maar vooral gemeenten en provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van omwonenden. Ook zij moeten bepalen of rood sein wordt gegeven aan de chloortrein.

De campagne is een initiatief van de Socialistische Partij en een groot aantal milieuorganisaties. De actie heeft tot doel het publiek in de betreffende gemeenten te mobiliseren voor betere voorlichting en meer bescherming. De chloortrein doet 55 gemeenten aan, waar meer dan 2,5 miljoen mensen wonen. Onder meer in Almelo, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Assen, Baarn, Delfzijl, Deventer, Ermelo/ Harderwijk, Gouda, Groningen, Harmelen, Hengelo, Hoogeveen, Meppel, Rotterdam, Utrecht, Woerden en Zwolle onderneemt het comité actie, in samenwerking met het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking Betuwelijn, Deventer Comité Geluidshinder Spoorwegen en diverse plaatselijke comités. Ook het Landelijk Chlooroverleg (Stichting Natuur en Milieu, Milieudefensie, Greenpeace Nederland, Vereniging tot behoud van de Waddenzee en de Zuid-Hollandse Milieufederatie) verleent zijn medewerking. Naast acties wordt een inventarisatie gemaakt van de veiligheidsplannen die gemeenten moeten opstellen en de uitvoerbaarheid daarvan. Hiertoe zal ook het rapport Rood sein voor de chloortrein worden aangeboden. Omwonenden worden via een speciale Chloorkrant op de hoogte gebracht van de gevaren die hen mogelijk boven het hoofd hangen en roepen Akzo Nobel middels een briefkaart op de transporten te stoppen.

U bent hier