Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, Iedereen van 18 jaar en ouder mag dan gaan stemmen en bepalen wie de 37 leden van nieuwe gemeenteraad in Hengelo gaan worden.

De SP doet ook dit keer mee. En op 21 maart geldt uw stem meer dan ooit. De gemeente gaat over veel belangrijke zaken als bijvoorbeeld de thuiszorg, de jeugdzorg en de begeleiding van mensen zonder werk naar een baan. Maar ook over talrijke voorzieningen in de wijken, Beckum en de binnenstad. Vandaar dat uw stem op de SP de doorslag kan geven. Wordt het sociaal of wordt het liberaal in Hengelo.

Sinds 2010 zit SP wethouder Mariska ten Heuw in het Hengelose stadsbestuur; De SP is momenteel met zeven zetels de grootste partij in de gemeenteraad.

Doe mee en stem op 21 maart ook SP!

Verkiezingsprogramma: 
Kandidaten: 
Mariska
ten Heuw
Introductie: 

Ik ben 46 jaar, getrouwd en moeder van twee volwassen dochters. Ik ben al jarenlang actief in de SP. Dat is ooit begonnen in 1989 toen het toenmalige gemeentebestuur besloot een belangrijk bibliotheekfiliaal in mijn wijk te sluiten. Ik was het daar zeer mee oneens: voorzieningen in de wijk bepalen de leefbaarheid, de wijze waarop mensen samen kunnen leven. Een bibliotheek is daar een belangrijk onderdeel van, net als een school, winkels, het onderhoud van de openbare ruimte en de verscheidenheid aan woningen. Ik vond dat ik me niet zomaar neer mocht leggen bij het aangekondigde besluit en heb vele weken actie gevoerd voor het behoud van de bibliotheek. Die strijd voor wat voor het collectief belangrijk is heb ik altijd voorop gezet. Of het nu gaat om goede zorg of goede arbeidsvoorwaarden. Wat mij betreft gaat het erom dat we gezamenlijk zorgen VOOR ELKAAR.

Ik ben ruim 12 jaar gemeenteraadslid, volksvertegenwoordiger geweest voor de SP. Sinds 2010 wethouder ben ik wethouder. Het is van groot belang geweest dat de SP in de periode dat er veel werd bezuinigd in het gemeentebestuur aan het roer zat. Daardoor hebben we Hengelo sociaal kunnen houden. Daar ben ik zeer trots op. In mijn vrije tijd lees ik graag en vind ik het ook leuk om musea te bezoeken. Zowel in het binnen- als buitenland.

Ondertitel: 
Lijsttrekker
Floor
van Grouw
Telefoon: 
06 11 62 10 55
Introductie: 

Ik ben 52 jaar en woon in de Hasseler Es. Ik ben getrouwd en heb drie
jonge kinderen die op de basisschool zitten. Geboren en getogen in
Hengelo, heb ik eerst in de Hengelose Es en later ook in de Woolder Es
gewoond. In Hengelo waardeer ik vooral de woonwijken met de vele
voorzieningen en de vele verenigingen. Ik woon hier gewoon al meer dan
50 jaar heel fijn.

Momenteel werk ik bij Saxion, daarvoor als docent in het
volwassenenonderwijs en bij de sociale werkvoorziening in Enschede. Bij
al deze werkgevers was ik werkzaam in de ICT. Ik ben steeds actief
geweest in het verenigingsleven onder andere in het bestuur van een
korfbalvereniging en in de opleidingscommissie van de landelijke
Korfbalbond.

Sinds 2006 ben ik gemeenteraadslid namens de SP, vanaf 2010 als
fractievoorzitter. De afgelopen jaren hebben we als SP ons vooral
ingezet om het sociale gezicht van Hengelo te behouden. Ondanks de
tiental miljoenen bezuinigingen die moesten worden doorgevoerd zijn we
daar in geslaagd. Toch zal ook de komende raadsperiode hard gewerkt
moeten worden om dit op orde te houden, naast de inspanningen die we
moeten doen voor leefbaarheid in de binnenstad en het verduurzamen van
onze stad.

De komende raadsperiode hoop ik dat we als SP kunnen blijven bijdragen
aan een stabiel bestuur in Hengelo naast onze acties inzetten om samen
met inwoners van Hengelo dingen te bereiken.

Ondertitel: 
Kandidaat nr. 2
Hugo
Koetsveld
Introductie: 

Ik ben 26 jaar en woon in Klein Driene. Momenteel ben ik mijn studie Bestuurskunde in Enschede aan het afronden en ga ik door met een opleiding tot docent maatschappijleer. Ik ben een geboren Zeeuw en na een aantal verhuizingen ben ik zo'n tien jaar geleden in Hengelo beland, een stad waar ik mij inmiddels helemaal thuis voel. Mijn grote hobby is muziek, ik ben drummer in een band en we treden ook veel op. Acht jaar geleden ben ik actief geworden voor de SP, omdat ik om mij heen veel dingen zie die beter kunnen. Zo kan ik het niet verkroppen dat bankiers alweer miljoenen aan bonussen opstrijken, terwijl een groot deel van de Nederlanders nog weinig tot niets merkt van de economische vooruitgang. In Hengelo wordt het - door sloop en huurverhoging – steeds moeilijker om een betaalbare woning te krijgen, terwijl overal kale prairies liggen waar niets gebouwd wordt. Hier wil ik dan ook graag wat aan veranderen.

Ik heb er nu één raadsperiode op zitten en ben erg gemotiveerd om opnieuw binnen én buiten de raad te werken aan een mooier en socialer Hengelo. Ik heb gezien hoe de SP in Hengelo de afgelopen jaren het verschil heeft kunnen maken. Waar in andere steden fors is bezuinigd op bijvoorbeeld armoedebeleid, verenigingen en voorzieningen in wijken, hebben wij ons in Hengelo hard gemaakt voor behoud hiervan, ondanks forse bezuinigingen vanuit Den Haag. Ik heb heel veel zin om de komende jaren samen met alle Hengeloërs te werken aan een duurzame en toekomstbestendige stad waar iedereen zich thuis voelt en trots op kan zijn.

Ondertitel: 
Kandidaat nr. 3
Marie José
Huis in 't veld
Introductie: 

De belangrijkste reden om actief lid te zijn voor de SP is dat ik zie dat er in Nederland een grote kloof is tussen arm en rijk. Een kloof die steeds groter aan het worden is. Ik heb er heel veel moeite mee dat er in Nederland 400.000 kinderen in armoede leven, terwijl er zo veel geld is. Ik heb er heel veel moeite mee dat er mensen in Nederland in armoede leven. 60% van deze mensen is gewoon aan het werk. Zij verdienen zo weinig dat zij nauwelijks rond kunnen komen. En dat terwijl andere mensen in dit land ontzettend veel geld verdienen. Dit grote verschil is niet te verklaren en niet terecht. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan een ziekenverzorgende ten opzichte van een medisch specialist. Ik vind dat iedereen in Nederland recht heeft op goede zorg, een goede woning en goed onderwijs. Er is genoeg voor iedereen. Het is alleen niet eerlijk verdeeld. Ik heb het zelf goed en wil heel graag dat andere mensen het ook goed hebben. En daar wil ik me voor inzetten.

Daarnaast gaat mijn aandacht uit naar het milieu en het dierenwelzijn. Ik heb een zwak voor de ouderen in de samenleving en ik vind dat de (ouderen) zorg een stuk beter kan.

Hengelo is een stad met een sociaal gezicht, mede en vooral dank zij de SP. Daarbij staat Hengelo er financieel goed voor.  Ik ben daarom trots op de SP in Hengelo.

Ik ben gehuwd en ik heb twee geweldige dochters die uitwonend zijn. Ik ben sociaal psycholoog en ik heb altijd gewerkt in de zorg. Ik ben nu werkzaam als zelfstandig mediator, coach, begeleider. 

Ondertitel: 
Kandidaat nr. 4
Vincent
Mulder
Email: 
vmulder@sp.nl
Telefoon: 
06 123 22 7 22
Introductie: 

Klagen helpt niet, medestanders vinden en actie voeren wel. Onder dat motto werd ik in 1997 actief in de SP, eerst in Arnhem, daarna al snel in Hengelo, waar ik met mijn gezin destijds naartoe verhuisde.

Als huisman ging al snel veel vrije tijd naar de SP.
Samen met Jean Rouwet, Jan Heerdink en tientallen andere actieve SP leden wisten we veel te bereiken. We stopten de chloortrein, behielden tot twee maal toe de bibliotheek in de Hasseler Es, zorgden voor Gratis met de bus voor 65 Plus. Ik ben gekozen lid van het partijbestuur. Ik heb Tropische landbouw gestudeerd in Wageningen, en heb ruim 8 jaar in Vietnam gewerkt als ontwikkelingswerker in de bijenteelt. Mijn grootste hobby, de volkstuin heb ik nog even in de wacht gezet. Ik ben sinds 2006 raadslid. Hengelo moet een
sociale stad van alle inwoners worden. Ik zet me graag in om met mensen,
bewoners, huurders, skaters te zorgen voor een betere buurt, wijk en stad. En waar het kan een beter Nederland. Concreet van het grootste belang is de banen van Siemens in Hengelo te houden en het Hengelose ziekenhuis volwaardig met een 24 uurs bereikbare spoedeisende hulp.

Ondertitel: 
Kandidaat nr. 5
Gerard
Vennegoor
Introductie: 

Ik ben Gerard Vennegoor en gehuwd met Marjolein. We wonen in de binnenstad van Hengelo. Ik werk als administrateur en gebouwenbeheerder in Natura Docet Wonderryck Twente te Denekamp. Een leuke baan met heel veel afwisseling.

Ik ben lid geworden van de SP omdat door een aantal jaren regeringsbeleid we in een uitverkoop van onze sociale voorzieningen terecht zijn gekomen. In meerdere stappen is vrijwel de totale opgebouwde sociale zekerheid verdwenen.

De SP is de enige partij die hier vanaf de eerste ontwikkelingen stellig actie tegen onderneemt. Actie voeren is de SP eigen, niet alleen in verkiezingstijd, maar altijd en op elke plek waar dreigt dat niet juist zal worden gehandeld.

Zo wordt er al weer een tijd terecht actie gevoerd tegen de sluiting van de spoedeisende hulp van ons ziekenhuis. We willen bestuur en directie van het ZGT en zorgverzekeraar Menzis er van overtuigen dat we voor Hengelo en directe omgeving, met samen ongeveer 150.000 inwoners, een volwaardig ziekenhuis in stand moeten houden. De SP loopt dus ook hierin voorop. Voor de zorg in het algemeen, voor betaalbare huurwoningen en voor behoud van werk in Hengelo. De SP staat voor een sociaal beleid voor elkaar, voor Hengelo.

Daarom ben ik ook blij en vereerd op deze lijst te mogen staan. 

Ondertitel: 
Kandidaat nr. 6
Suzanne
Somsen
Introductie: 

Mijn naam is Suzanne Somsen, ik ben 28 jaar en woon sinds 1 jaar in Hengelo. Hier woon ik samen met mijn vriend. Oorspronkelijk kom ik uit Bredevoort, dit is een klein plaatsje in de Achterhoek. Hier ben ik opgegroeid in een gezin met 2 jongere zusjes en een broertje. Een goed contact met de buurt en veel mensen over de vloer was bij ons vanzelfsprekend.

Er voor elkaar zijn en elkaar helpen ook! Voor mijn studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening ben ik op kamers gaan wonen in Enschede. Uiteindelijk ben ik Hengelo beland doordat mijn vriend hier vandaan komt. Momenteel werk ik als Wmo consulent voor de gemeente Aalten. In mijn dagelijks werk ga ik samen met mensen op zoek naar een vorm van ondersteuning die hen kan helpen bij de problemen die door verschillende reden ontstaan zijn. Ik kom bij mensen thuis die lichamelijke, psychische of sociale problemen hebben. Voordat ik binnen een gemeente kwam te werken heb ik een aantal jaren in de zorg gewerkt. Als ambulant begeleider was ik werkzaam in Enschede. In deze periode heb ik veel gezien en geleerd.Naast de interesse in de politiek en zorg vind ik familie, een goed milieu, gezond eten en sporten erg belangrijk. In mijn vrije tijd kook ik dan ook graag, ben ik actief aan het sporten (bootcamp & salsa) en heb ik veel interesse voor andere culturen en talen. Zelf volg ik nu een taalcursus Spaans. Het volgen van een cursus, goed eten of sporten is door onder andere financiële ongelijkheid niet voor iedereen mogelijk. Dit zou het wel moeten zijn. Het is schandalig dat er in ons land nog zoveel ongelijkheid bestaat. Dat er nog kinderen zijn die in armoede moeten op groeien of wanneer je in aanraking komt met de zorg de facturen zich opstapelen. Ik ben van mening dat je naar elkaar moet omkijken, elkaar moet opzoeken en elkaar moet helpen voor zo ver dat mogelijk is. Daarom spreekt de SP mij zo aan. De SP is actief, niet alleen in verkiezingstijd maar is er voor de mensen en komt op voor de mensen! Zelf ben ik nog niet zo lang actief lid binnen de SP maar wil hier graag mijn steentje aan bijdragen. 

Ondertitel: 
Kandidaat nr. 7
Ria
Rouwet
Introductie: 

Toen ik in 1972 in Hengelo kwam wonen, kwam ik al snel in aanraking met de SP. In die tijd voerde de SP actie tegen de oorlog in Vietnam.

Op andere terreinen was de SP toen ook al actief: op het gebied van huren, milieu, werkgelegenheid, etc. Daardoor ben ik altijd bij de SP betrokken gebleven. De afgelopen 12 jaar heb ik me beziggehouden met het gemeenteraadswerk. Van 2006 tot 2010 als raadslid, tot 2014 als fractievertegenwoordiger en de laatste periode weer als raadslid. Nadat ik 45 jaar in de bibliotheekwereld heb gewerkt, ben ik sinds een paar maanden bij de deur. Dat heeft het mogelijk gemaakt dat ik nu vrijwilligerswerk in een verpleeghuis doe. En daarnaast ben ik nog steeds actief voor atletiekvereniging MPM, want ook sportverenigingen kunnen niet zonder vrijwilligers. 

Ondertitel: 
Kandidaat nr. 8
Andries
Bruinsma
Introductie: 

Ik ben geboren en getogen in Friesland in 1952 en woon sinds 1977 in Twente. Mijn betrokkenheid bij de samenleving is heel klein begonnen op de middelbare school, als vertegenwoordiger van belangengroepen en actievoerder. Dit heeft zich ontwikkeld tot actief burgerschap, zowel binnen als buiten de politiek. Dit verklaart waarom ik me aangetrokken voelde tot de SP, nadat ik in 1991 boos en teleurgesteld mijn lidmaatschap van de PvdA had opgezegd.

In 1990 verhuisde ik naar de Berflo Es en voelde me er meteen thuis. Het was wel een soort 'haat-liefde-verhouding' . Een wijk met kwaliteiten en zoveel betrokken mensen, maar ook een gebied met bedreigingen. Onder het motto: 'Zet de Berflo Es op de kaart' ben ik actief geworden in de wijk en in het gebied Hart van Zuid.

Nu wil ik mij opnieuw inzetten voor Hengelo en de SP. Mijn ervaring als wijkopbouwwerker - in het hart van de samenleving, dicht bij de mensen - is mijn gereedschap.

Ondertitel: 
Kandidaat nr. 9
Hans
van Doren
Mobiel: 
06-57039717
Introductie: 

De afgelopen twee termijnen heb ik deel uitgemaakt van de fractie van de SP in de gemeenteraad en heb me daar in diverse onderwerpen verdiept. Niet echt op de voorgrond maar als een van de raderen in de machine. Mijn aandachtsgebieden liggen vooral op het gebied van sport en cultuur, terreinen die bijdragen aan de geestelijke en lichamelijke hygiëne van de mens. Terreinen ook waar al gauw op bezuinigd wordt als het financieel allemaal minder gaat.

Ik ben ooit politiek actief geworden omdat ik in de loop der jaren steeds meer zaken zag gebeuren die me verontrustten. Ons land is steeds meer verworden tot een land waar mijn kinderen en ik niet vrij en blij meer kunnen verkeren. Langs de zijlijn toekijken heb ik lang genoeg  gedaan en ik heb me de laatste tijd dan ook in proberen te zetten voor het verbeteren van de wereld om te beginnen in Hengelo. Zelf heb ik het nog niet zo slecht, een redelijk inkomen en een vaste baan.

Werkzaam in de gehandicaptenzorg zie ik steeds meer mogelijkheden voor zorgverlening om me heen wegvallen en ik zit nu midden in een veranderingsproces op mijn werk waarbinnen heel veel zaken worden gereorganiseerd en de zorgverlening soberder en steeds minder menswaardig wordt. Dat heeft de afgelopen tijd vrij veel van mijn tijd opgeslokt en zal het de komende tijd ook nog blijven doen.

Het is de afgelopen periode in Hengelo een slangenkuil geweest waarin mensen uit partijen stapten wegens politieke meningsverschillen, moesten terugtreden wegens besmeurd blazoen of nieuwe politieke partijen begonnen. Ik ben er trots op dat de SP oog heeft gehouden voor het bestuurbaar houden van de stad en dat je met een stem op de SP ook weet wat je krijgt zonder onderlinge wedijver en wij de eindstreep als team gaan halen. Ik maak graag nog 4 jaar van deze mooie club mensen deel uit.

Ondertitel: 
Kandidaat nr. 10
Rob
Kolner
Introductie: 

Ik ben 33 jaar en werkzaam als Organizer bij de FNV. Ik ben hierbij betrokken in de VVT (verpleeg en verzorgingshuizen en thuiszorg.)  Naast de SP heb ik als hobby het spelen van bordspellen, lees ik graag en bezoek vaak het theater en de bioscoop. 

Ik ben actief voor de SP omdat ik samen met mensen wil opkomen voor hun belang en wil knokken voor wat van ons allemaal is. Een goede woning, veilige buurt en goede verzorging is voor iedereen belangrijk. Het recht van de sterkste of rijkste zou daarbij niet het uitgangspunt moeten zijn in een samenleving. Dus samen vechten voor ons belang. Dat kan ik niet alleen. Gelukkig kan dat samen met de SP en mensen uit buurten,wijken en verenigingen.

Mensen moeten zeker de gelegenheid krijgen om zich individueel te ontwikkelen maar waar dat door omstandigheden niet mogelijk is zijn we als samenleving verplicht elkaar te helpen. Niet het belang van het geld maar het belang van de mensen zou daarbij het eerste uitgangspunt moeten zijn. Omstandigheden maken immers de mens.

Ondertitel: 
Kandidaat nr. 11
William
van den Heuvel
Jelte
Heuten
Trudy
Scheltema
Ellen
Westendorp
Annemieke
Paalman - Huiskes
Samuel
de Koning
Geert
Meuffels
Bill
Brugman
Frans
Houweling
Jos
Koeter
Henk
Kippers
Martin
Leeuwerink
Ymko
Piek
Saskia
Stolk
Jan
Heerdink
Gerda
Leurink
Tineke
Kusters
Henk
van de Wetering
Wil
Kuipers
Standpunten: 
Kernwoord standpunt (titel): 
1. Menswaardige uitvoering van de zorg (Wmo, jeugdzorg) met zo min mogelijk marktwerking en goede algemene basisvoorzieningen.
Kernwoord standpunt (titel): 
2. Voldoende betaalbare (sociale) woningen.
Kernwoord standpunt (titel): 
3. Investeren in werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus.
Kernwoord standpunt (titel): 
4. Behoud van een volwaardig basisziekenhuis.
Kernwoord standpunt (titel): 
5. Zichtbare vergroening van de stad: 1000 bomen erbij en Hengelose energie-coöperatie!
Kernwoord standpunt (titel): 
6. Sterk en fatsoenlijk armoedebeleid met uitgebreid kindpakket.
Kernwoord standpunt (titel): 
7. Investeren in de binnenstad: toevoeging van groen en cultuur.
Kernwoord standpunt (titel): 
8. Breed pakket van voorzieningen in de wijken en Beckum.
Kernwoord standpunt (titel): 
9. Hengelo Fietsstad met doorgaande F35, goede fietspaden en stallingen.
Kernwoord standpunt (titel): 
10. Financiën op orde, geen nieuwe verhogingen van belastingen. Extra geld voor groen, binnenstad (cultuur, groen) en brede sociaal beleid.
Contact email: 
Landingspagina: 

Ik ben 46 jaar, getrouwd en moeder van twee volwassen dochters. Ik ben al jarenlang actief in de SP. Dat is ooit begonnen in 1989 toen het toenmalige gemeentebestuur besloot een belangrijk bibliotheekfiliaal in mijn wijk te sluiten. Ik was het daar zeer mee oneens: voorzieningen in de wijk bepalen de leefbaarheid, de wijze waarop mensen samen kunnen leven. Een bibliotheek is daar een belangrijk onderdeel van, net als een school, winkels, het onderhoud van de openbare ruimte en de verscheidenheid aan woningen. Ik vond dat ik me niet zomaar neer mocht leggen bij het aangekondigde besluit en heb vele weken actie gevoerd voor het behoud van de bibliotheek. Die strijd voor wat voor het collectief belangrijk is heb ik altijd voorop gezet. Of het nu gaat om goede zorg of goede arbeidsvoorwaarden. Wat mij betreft gaat het erom dat we gezamenlijk zorgen VOOR ELKAAR.

Ik ben ruim 12 jaar gemeenteraadslid, volksvertegenwoordiger geweest voor de SP. Sinds 2010 wethouder ben ik wethouder. Het is van groot belang geweest dat de SP in de periode dat er veel werd bezuinigd in het gemeentebestuur aan het roer zat. Daardoor hebben we Hengelo sociaal kunnen houden. Daar ben ik zeer trots op. In mijn vrije tijd lees ik graag en vind ik het ook leuk om musea te bezoeken. Zowel in het binnen- als buitenland.

Mariska ten Heuw
Slogan: 
Voor jezelf, Voor elkaar
Facebook: 
https://www.facebook.com/HengeloSP/
Twitter: 
https://twitter.com/SP_Hengelo

Hulpdienst

Twitter

Volg ons op Facebook

Nieuws